strona główna     strona główna
wyszukiwarka zaawansowana szukaj
Grupa Hoteli WAM Sp. z o.o.
Poszukiwanie wykonawców kompleksowych prac budowlanych
(inne - inne)

LICYTACJA ZAKOŃCZONA

Podstawowe informacje:
Data: 2015-07-07
Godzina: 14:00:00
Przedmiot sprzedaży: Poszukiwanie wykonawców kompleksowych prac budowlanych
Cena wywoławcza: 0,00
Forma sprzedaży: Przetarg ofertowy
KM:
Opis:

 

 

Grupa Hoteli WAM Sp. z o.o.

z siedzibą w Krakowie, przy ul. św. Gertrudy 26-29, 31-048 Kraków,

tel. (12) 618 40 10, www.hotelewam.pl

 

Ogłasza wszczęcie postępowania przetargowego w zakresie wyboru:

Wykonawcy kompleksowych prac budowlanych

związanych z adaptacją pomieszczeń parteru na sale konferencyjne w Hotelu „Kopernik” w Toruniu przy ul. Wola Zamkowa 16, 07-100 Toruń

 

Rozpatrywane będą wyłącznie oferty złożone zgodnie z Wymaganiami Przetargowymi, Specyfikacją i  Dokumentacją Projektową, które są dostępne w siedzibie Zamawiającego lub na stronie internetowej www.hotelewam.pl (zakładka Ogłoszenia). W sprawie wizji prosimy o kontakt z Dyrekcją Hotelu „Kopernik” w Toruniu – tel. (56) 659 73 33.

 

Warunkiem przystąpienia do postępowania jest wpłacenie przed terminem składania ofert wadium w wysokości 15 000,00 zł (słownie: piętnaście tysięcy złotych 00/100) na numer konta podany w Wymaganiach Przetargowych. Oferty będą przyjmowane w formie pisemnej w siedzibie Zamawiającego (adres jak wyżej). Minimalny termin ważności oferty: 6 miesięcy.

Nieprzekraczalny termin składania ofert: 7.07.2015 r., godz. 14:00. Decyduje data wpływu oferty do siedziby Zamawiającego. Oferta złożona po terminie nie będzie rozpatrywana. Oferta powinna być dostarczona w zaklejonej kopercie z dopiskiem: „Przedmiot postępowania Hotel Kopernik – sale konferencyjne  – WYKONAWCA – nie otwierać przed 7.07.2015 r.”

Otwarcie ofert nastąpi w terminie do 7 dni od daty składania ofert. Postępowanie przeprowadzone będzie zgodnie z przepisami Kodeksu Cywilnego. Grupa Hoteli WAM Sp. z o.o. w Krakowie zastrzega sobie prawo do zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert, odstąpienia od przetargu, jak również unieważnienia przetargu bez podania przyczyny. Spółka zastrzega sobie prawo do odwołania lub zmiany Ogłoszenia lub Warunków Przetargu.

 

Miejsce: licytacji / przetargu / rozstrzygnięcia oferty:
Ulica:
Miasto:
Województwo:
Położenie przedmiotu sprzedaży:
Ulica: Wola Zamkowa
Miasto: Toruń
Województwo: wielkopolskie

samochody poleasingowesamochody poleasingowe
samochody poleasingowe
Praca   Polityka prywatności   Informacje prawne  Cookies

licytacje komornicze

  www.ikomornik.pl
Copyright © Dawro 2013. Wszelkie prawa zastrzeżone