strona główna     strona główna
wyszukiwarka zaawansowana szukaj
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Świnoujściu Jolanta Cybułka
Lokal niemieszkalny
(nieruchomości - budynki usługowo-przemysłowe)

LICYTACJA ZAKOŃCZONA

Podstawowe informacje:
Data: 2015-07-01
Godzina: 14:45:00
Przedmiot sprzedaży: Lokal niemieszkalny
Cena wywoławcza: 24 750,00
Forma sprzedaży: I licytacja
KM: 1327/13
Opis:

 

 

OBWIESZCZENIE

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Świnoujściu Jolanta Cybułka Kancelaria Komornicza w Świnoujściu, tel. (91) 321 21 24 zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że w dniu

 

1 lipca 2015 r. o godz. 14:45

 

w Wydziale Cywilnym Sądu Rejonowego w Świnoujściu sala 205, odbędzie się:

 

PIERWSZA LICYTACJA

 

udziału w wys. 1/20 części w lokalu niemieszkalnym – garażu wielostanowiskowym. Nieruchomość gruntowa będąca przedmiotem użytkowania wieczystego do dnia 5.12.2089 r. oznaczona nr 59 obręb 01 Świnoujście o powierzchni 1 245 m2 znajdująca się w miejscowości Świnoujście przy ulicy Żeromskiego 29, gmina Świnoujście, powiat Świnoujście, województwo zachodniopomorskie. Nieruchomość zabudowana jest garażem wielostanowiskowym w podziemnej części budynku będącym przedmiotem odrębnej własności. Z nieruchomością związany jest udział w wysokości do 2499/10.000 nieruchomości objętej Księgą Wieczystą SZ1W/00000834/0. Dla nieruchomości prowadzona jest Księga Wieczysta SZ1W/00042601/4 przez Sąd Rejonowy w Świnoujściu V Wydział Ksiąg Wieczystych. Lokalizacja – atrakcyjna w odległości kilkuset metrów od morza.

 

Udział w wys. 1/20 części oszacowany jest na kwotę: 33 000,00 zł.

I Cena wywołania wynosi: 24 750,00 zł.

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej części sumy oszacowania nieruchomości, tj. 3 300,00 zł najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg, tj. do dnia 30.06.2015 r. w gotówce w kancelarii komornika w Świnoujściu przy ul. Armii Krajowej 12/307 lub w postaci książeczki oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia Sądu o utracie rękojmi oraz w papierach wartościowych, w formie blokady środków pieniężnych na rachunku bankowym z upoważnieniem komornika do podjęcia kwoty określonej wysokością rękojmi bądź na rachunek bankowy Bank Polska Kasa Opieki SA II O. w Szczecinie 96 1240 3927 1111 0010 4529 0625.

Nieruchomość tę można oglądać w ciągu dwóch tygodni przed licytacją zaś elaborat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w biurze komornika.

W przetargu nie mogą uczestniczyć dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia na własność na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeśli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie spod egzekucji tej nieruchomości lub innych przedmiotów razem z nią zajętych. Użytkowanie służebności i praw użytkownika, jeśli nie są ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji nie będą uwzględniane w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 

Miejsce: licytacji / przetargu / rozstrzygnięcia oferty:
Ulica:
Miasto:
Województwo:
Położenie przedmiotu sprzedaży:
Ulica: Żeromskiego
Miasto: Świnoujście
Województwo: zachodniopomorskie

samochody poleasingowesamochody poleasingowe
samochody poleasingowe
Praca   Polityka prywatności   Informacje prawne  Cookies

licytacje komornicze

  www.ikomornik.pl
Copyright © Dawro 2013. Wszelkie prawa zastrzeżone