strona główna     strona główna
wyszukiwarka zaawansowana szukaj
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Świnoujściu Jolanta Cybułka
Lokal mieszkalny
(nieruchomości - lokale mieszkalne)

LICYTACJA ZAKOŃCZONA

Podstawowe informacje:
Data: 2015-07-01
Godzina: 11:50:00
Przedmiot sprzedaży: Lokal mieszkalny
Cena wywoławcza: 80 080,50
Forma sprzedaży: I licytacja
KM: 644/13
Opis:

 

 

OBWIESZCZENIE

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Świnoujściu Jolanta Cybułka Kancelaria Komornicza w Świnoujściu, tel. (91) 321 21 24 zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że w dniu

 

1 lipca 2015 r. o godz. 11:50

 

w Wydziale Cywilnym Sądu Rejonowego w Świnoujściu, sala 100, odbędzie się:

 

PIERWSZA LICYTACJA

 

prawa własności do lokalu mieszkalnego oznaczonego numerem 2, o powierzchni 32,75 m2 znajdującego się w miejscowości Świnoujście przy ulicy Matejki 6a, gmina Świnoujście, powiat Świnoujście, województwo zachodniopomorskie. Właścicielowi lokalu przysługuje udział w częściach wspólnych budynku i gruntu w wysokości 3275/416157 nieruchomości objętej Księgą Wieczystą SZ1W/00009923/4 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Świnoujściu, V Wydział Ksiąg Wieczystych. Dla nieruchomości lokalowej jest prowadzona Księga Wieczysta nr SZ1W/00036803/5 przez Sąd Rejonowy w Świnoujściu, V Wydział Ksiąg Wieczystych. Jest to budynek podpiwniczony, kilkuklatkowy, 4-piętrowy, wielorodzinny. Budynek znajduje się w dobrym stanie technicznym. Lokal mieszkalny nr 2 znajduje się na parterze i składa się z 1 pokoju, kuchni, łazienki z WC, korytarza wewnętrznego. Standard wykończenia przyjęto jako dostateczny.

 

Nieruchomość oszacowana jest na kwotę: 106 774,00 zł.

I Cena wywołania wynosi: 80 080,50 zł.

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej części sumy oszacowania nieruchomości, tj. 10 677,40 zł najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg, tj. do dnia 30.06.2015 r. w gotówce w kancelarii komornika w Świnoujściu przy ul. Armii Krajowej 12/307 lub w postaci książeczki oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia Sądu o utracie rękojmi oraz w papierach wartościowych, w formie blokady środków pieniężnych na rachunku bankowym z upoważnieniem komornika do podjęcia kwoty określonej wysokością rękojmi bądź na rachunek bankowy Bank Polska Kasa Opieki SA II O. w Szczecinie 96 1240 3927 1111 0010 4529 0625.

Nieruchomość tę można oglądać w ciągu dwóch tygodni przed licytacją, zaś elaborat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w biurze komornika.

W przetargu nie mogą uczestniczyć dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia na własność na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeśli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie spod egzekucji tej nieruchomości lub innych przedmiotów razem z nią zajętych.

Użytkowanie służebności i praw użytkownika, jeśli nie są ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji nie będą uwzględniane w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 

Miejsce: licytacji / przetargu / rozstrzygnięcia oferty:
Ulica:
Miasto:
Województwo:
Położenie przedmiotu sprzedaży:
Ulica: Matejki
Miasto: Świnoujście
Województwo: zachodniopomorskie

samochody poleasingowesamochody poleasingowe
samochody poleasingowe
Praca   Polityka prywatności   Informacje prawne  Cookies

licytacje komornicze

  www.ikomornik.pl
Copyright © Dawro 2013. Wszelkie prawa zastrzeżone