strona główna     strona główna
wyszukiwarka zaawansowana szukaj
Komornik Sądowy przy SR w Oławie Andrzej Paluszek Kancelaria Komornicza w Oławie
Zabudowana nieruchomość
(nieruchomości - działki)

LICYTACJA ZAKOŃCZONA

Podstawowe informacje:
Data: 2015-07-01
Godzina: 10:00:00
Przedmiot sprzedaży: Zabudowana nieruchomość
Cena wywoławcza: 1 849 369,50
Forma sprzedaży: I licytacja
KM: 683/13
Opis:

 

 

OGŁOSZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI
NR KW WR1O/00030867/8 PROWADZONEJ W TRYBIE ART. 10131 KPC

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Oławie Andrzej Paluszek (tel. (71) 313 00 99, fax (71) 723 46 71) ogłasza, że w dniu

 

1 lipca 2015 r. o godz. 10:00

 

w kancelarii mieszczącej się: 55-200 Oława, ul. Brzeska 31/5, odbędzie się:

 

PIERWSZA LICYTACJA

 

nieruchomości stanowiącej działkę nr 24/3 o pow. 0,8995 ha zabudowana budynkiem dwukondygnacyjnym biurowo-handlowo-magazynowo-usługowym – hotel wraz z restauracją (dobudowa do istniejącego obiektu handlowego) w trakcie budowy ze stopniem zaawansowania budowy ustalonym na 88% nie oddanym do użytku i nie ujawnionym w księdze wieczystej należącej do dłużnika: (…),

położonej: 55-003 Czernica, Gajków, ul. Wrocławska 3,

dla której Sąd Rejonowy w Oławie Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW WR1O/00030867/8.

 

Suma oszacowania wynosi 2 465 826,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 1 849 369,50.

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości 1/10 sumy oszacowania, tj. 246 582,60 zł, którą należy wpłacić w kasie kancelarii lub na konto komornika:  

Bank Gospodarki Żywnościowej SA WBT 11 2030 0045 1110 0000 0200 0920

najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg (art. 962 §1 kpc).

Po zakończeniu licytacji nabywca obowiązany jest zapłacić cenę nabycia natychmiast po udzieleniu mu przybicia, gdy jednak cena przewyższa 500 zł obowiązek nabywcy ogranicza się do złożenia jednej piątej ceny, przy czym reszta należności powinna być uiszczona do godziny 12:00 dnia następnego (art. 871 kpc).

Rękojmię złożoną przez licytanta, któremu udzielono przybicia, zatrzymuje się; pozostałym licytantom rękojmię zwraca się niezwłocznie.

Jeżeli nabywca nie wykonał w terminie warunków licytacji co do zapłaty ceny, traci rękojmię, a skutki przybicia wygasają. Z utraconej rękojmi pokrywa się koszty egzekucji związanej ze sprzedażą, a reszta wchodzi w skład sumy uzyskanej w egzekucji albo jeżeli egzekucja została umorzona jest przelewana na dochód Skarbu Państwa (art. 8671 kpc).

Licytacja odbywa się publicznie. W przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo, osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym oraz licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji. Stawienie się jednego licytanta wystarcza do odbycia przetargu.

Pełnomocnictwo do udziału w przetargu powinno być stwierdzone dokumentem z podpisem urzędowo poświadczonym, chyba że chodzi o pełnomocnictwo udzielone adwokatowi lub radcy prawnemu (art. 8672 kpc).

 

Szczegółowych informacji udziela Komornik pod numerem tel. (71) 313 00 99

 

 

Miejsce: licytacji / przetargu / rozstrzygnięcia oferty:
Ulica:
Miasto:
Województwo:
Położenie przedmiotu sprzedaży:
Ulica:
Miasto: Gajków
Województwo: dolnośląskie

samochody poleasingowesamochody poleasingowe
samochody poleasingowe
Praca   Polityka prywatności   Informacje prawne  Cookies

licytacje komornicze

  www.ikomornik.pl
Copyright © Dawro 2013. Wszelkie prawa zastrzeżone