strona główna     strona główna
wyszukiwarka zaawansowana szukaj
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Lesku Kancelaria Komornicza Tomasz Klucznik
Nieruchomości
(nieruchomości - działki)

LICYTACJA ZAKOŃCZONA

Podstawowe informacje:
Data: 2015-07-09
Godzina: 12:45:00
Przedmiot sprzedaży: Nieruchomości
Cena wywoławcza: 1 597 770,00
Forma sprzedaży: I licytacja
KM: 751/12
Opis:

 

 

OBWIESZCZENIE

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Lesku Tomasz Klucznik Kancelaria Komornicza zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że w dniu

 

9 lipca 2015 r. o godz. 12:45

 

w sali nr 10 Sądu Rejonowego w Lesku odbędzie się:

 

PIERWSZA LICYTACJA

nieruchomości w postaci:

 

1)   działki gruntowej nr 296/3 o powierzchni 0,34 ha wraz z zabudową:

a)   budynkiem pensjonatu „Pod Bukowiną” wolnostojącym, murowanym, czterokondygnacyjnym, posiadającym 52 miejsca noclegowe o powierzchni użytkowej 531,83 m2,

b)   budynkiem mieszkalnym wolnostojącym, murowanym, trzykondygnacyjnym o powierzchni użytkowej 159,89 m2,

2)   działki gruntowej nr 296/4 o powierzchni 0,11 ha wraz z zabudową – budynkiem gospodarczym, parterowym, murowanym o powierzchni zabudowy 35,00 m2,

3)   działki gruntowej nr 296/5 o powierzchni 0,31 ha wraz z zabudową – drewnianym domkiem letniskowym, całorocznym o powierzchni użytkowej 46,13 m2.

Nieruchomości powyższe położone są w Myczkowcach, gm. Solina i stanowią współwłasność w udziałach po 1/2 dłużników: (…) i posiadają założoną księgę wieczystą w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Lesku nr KW KS1E/00021232/5.

 

Nieruchomość oszacowana jest na kwotę: 2 130 360,00 zł.

Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi 3/4 wartości oszacowania, tj. kwotę: 1 597 770,00 zł.

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości, tj. kwotę 213 036,00 zł, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg w gotówce lub w postaci książeczki oszczędnościowej Banków upoważnionych według prawa bankowego do jej wystawienia, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia Sądu. Rękojmia może być wpłacona na konto kancelarii komornika nr 86 8642 1012 2003 1209 6263 0001.

Nieruchomość można oglądać w ciągu dwóch tygodni przed licytacją w dni powszednie w godzinach od 12:00 do 16:00, elaborat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w biurze komornika. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie spod egzekucji tej nieruchomości lub innych przedmiotów razem z nią zajętych i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 

Miejsce: licytacji / przetargu / rozstrzygnięcia oferty:
Ulica:
Miasto:
Województwo:
Położenie przedmiotu sprzedaży:
Ulica:
Miasto: Myczkowce
Województwo: podkarpackie

samochody poleasingowesamochody poleasingowe
samochody poleasingowe
Praca   Polityka prywatności   Informacje prawne  Cookies

licytacje komornicze

  www.ikomornik.pl
Copyright © Dawro 2013. Wszelkie prawa zastrzeżone