strona główna     strona główna
wyszukiwarka zaawansowana szukaj
Komornik Sądowy przy SR w Opolu Maria Bujak
Zabudowana działka
(nieruchomości - działki)

LICYTACJA ZAKOŃCZONA

Podstawowe informacje:
Data: 2015-07-14
Godzina: 11:00:00
Przedmiot sprzedaży: Zabudowana działka
Cena wywoławcza: 853 333,33
Forma sprzedaży: II licytacja
KM: 959/11
Opis:

 

 

OGŁOSZENIE O LICYTACJI WIECZYSTEGO UŻYTKOWANIA

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Opolu Maria Bujak (tel. (77) 42 30 160) ogłasza, że dnia

 

14 lipca 2015 r. o godz. 11:00

 

w budynku Sądu Rejonowego w Opolu mającego siedzibę przy ul. Ozimskiej 60a, w sali nr 201, odbędzie się

 

DRUGA LICYTACJA

 

wieczystego użytkowania nieruchomości stanowiącej: nieruchomość zabudowana obiektami o charakterze produkcyjnym i biurowym, o pow. 0,8029 ha (dz. nr 578/50 a.m.7). Działka posiada bezpośredni dostęp do dróg publicznych, położona w sąsiedztwie zabudowy zagrodowej, u gruntów stanowiących użytki rolne oraz cmentarza. Dojazd i dojście dogodne. Kształt działki nieregularny, zbliżony do wydłużonego prostokąta, o szerokości frontu 26 m, nieutrudniający możliwość wykorzystania pod zabudowę zgodną z przeznaczeniem gruntu. Teren nieruchomości częściowo ogrodzony do frontu oraz z dwóch boków, o nawierzchni równej w części utwardzonej – place i drogi dojazdowe, tereny zieleni z roślinnością rodzimą, uzbrojony w energię elektryczną, sieć wodociągową, kanalizacyjną – ciśnieniową. Działka zabudowana jest budynkami: biurowo-handlowym z częścią wystawową, budynek handlowo-biurowy, dwoma budynkami magazynowymi, halą produkcyjną i portiernią;

należącej do dłużnika: (…),

położonej: 46-025 Jełowa, ul. Młyńska 1,

dla której Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Opolu prowadzi księgę wieczystą nr KW [NKW: OP1O/00076413/6].

 

Suma oszacowania wynosi 1 280 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 853 333,33 zł. Licytant przystępujący do przetargu zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 1/10 sumy oszacowania, tj. 128 000,00 zł. Rękojmię należy uiścić na konto komornika:

Raiffeisen Bank Polska SA O. w Opolu 74 1750 1194 0000 0000 0628 6844

najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Rękojmia może być również złożona w książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi.

Zgodnie z przepisem art. 976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule. Kandydaci na nabywców licytacyjnych pozostający w związku małżeńskim i których stosunki majątkowe kształtowane są umową małżeńską, powinni na licytację stawić się wraz z notarialnym odpisem przedmiotowej umowy. Osoby pozostające w związku małżeńskim przystępujące do licytacji bez współmałżonka(ki) aby móc uczestniczyć w licytacji muszą przedstawić notarialne pełnomocnictwo do dokonywania czynności prawnej w imieniu nieobecnego.

Zgodnie z § 23 rozporządzenia Ministra finansów z dnia 28 marca 2011 r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług (Dz.U. Nr 68, poz. 360) komornicy sądowi wykonujący czynności egzekucyjne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego, w przypadku sprzedaży towarów, wystawiają w imieniu dłużnika i na jego rachunek faktury potwierdzające dokonanie sprzedaży tych towarów. Fakturę wystawia się, jeżeli na dłużniku spoczywa obowiązek podatkowy związany ze sprzedażą towarów.

 

Miejsce: licytacji / przetargu / rozstrzygnięcia oferty:
Ulica:
Miasto:
Województwo:
Położenie przedmiotu sprzedaży:
Ulica: Młyńska
Miasto: Jełowa
Województwo: opolskie

samochody poleasingowesamochody poleasingowe
samochody poleasingowe
Praca   Polityka prywatności   Informacje prawne  Cookies

licytacje komornicze

  www.ikomornik.pl
Copyright © Dawro 2013. Wszelkie prawa zastrzeżone