strona główna     strona główna
wyszukiwarka zaawansowana szukaj
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Świnoujściu Jolanta Cybułka
Lokal mieszkalny
(nieruchomości - lokale mieszkalne)

LICYTACJA ZAKOŃCZONA

Podstawowe informacje:
Data: 2015-07-01
Godzina: 13:00:00
Przedmiot sprzedaży: Lokal mieszkalny
Cena wywoławcza: 137 325,00
Forma sprzedaży: I licytacja
KM: 1566/12
Opis:

 

 

OBWIESZCZENIE

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Świnoujściu Jolanta Cybułka Kancelaria Komornicza w Świnoujściu, tel. (91) 321 21 24 zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że w dniu

 

1 lipca 2015 r. o godz. 13:00

 

w Wydziale Cywilnym Sądu Rejonowego w Świnoujściu, sala 100, odbędzie się:

 

PIERWSZA LICYTACJA

 

lokalu mieszkalnego położonego w Międzyzdrojach przy ul. Książąt Pomorskich nr 20/79 o powierzchni użytkowej 35,10 m2 wraz z przynależnym udziałem 50/10000 w częściach wspólnych budynku i w działce gruntu objętych księgą wieczystą KW nr 4421. Lokal mieszkalny oznaczony jest w księdze wieczystej KW nr SZ1W/00045031/8 w Sądzie Rejonowym w Świnoujściu V Wydział Ksiąg Wieczystych.

Lokal mieszkalny położony jest w budynku wielorodzinnym o charakterze mieszkalno-usługowym, trzypiętrowym z użytkowym poddaszem, z garażami w części podziemnej, wybudowany w technologii tradycyjnej w 2008 roku. Stan techniczny budynku: bardzo dobry. Dostępny dźwig osobowy.

Lokal mieszkalny nr 79 położony jest na III piętrze. Okna w lokalu wychodzą na zachodnią stronę świata (w kierunku morza). Powierzchnia użytkowa przedmiotowego lokalu wynosi 35,10 m2. Drzwi wejściowe antywłamaniowe, nowoczesne w bardzo dobrym stanie techniczno-użytkowym. Struktura pomieszczeń i powierzchnie w lokalu mieszkalnym: pokój z aneksem kuchennym 22,20 m2, łazienka 4,30 m2, przedpokój 4,00 m2, balkon 4,60 m2. Standard wykończenia i wyposażenia oraz jakość użytych materiałów daje podstawę do określenia standardu jako średni. Przedmiotowy lokal wyposażony jest w następujące urządzenia infrastruktury technicznej: wodno-kanalizacyjna, elektryczna, gazowa, wentylacja grawitacyjna, wentylacja spalinowa, telefoniczna.

 

Nieruchomość oszacowana jest na kwotę: 183 100,00 zł.

I Cena wywołania wynosi: 137 325,00 zł.

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej części sumy oszacowania nieruchomości, tj. 18 310,00 zł najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg, tj. do dnia 30.06.2015 r. w gotówce w kancelarii komornika w Świnoujściu przy ul. Armii Krajowej 12/307 lub w postaci książeczki oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia Sądu o utracie rękojmi oraz w papierach wartościowych, w formie blokady środków pieniężnych na rachunku bankowym z upoważnieniem komornika do podjęcia kwoty określonej wysokością rękojmi bądź na rachunek bankowy Bank Polska Kasa Opieki SA II O. w Szczecinie 96 1240 3927 1111 0010 4529 0625.

Nieruchomość tę można oglądać w ciągu dwóch tygodni przed licytacją, zaś elaborat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w biurze komornika.

W przetargu nie mogą uczestniczyć dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia na własność na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeśli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie spod egzekucji tej nieruchomości lub innych przedmiotów razem z nią zajętych.

Użytkowanie służebności i praw użytkownika, jeśli nie są ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji nie będą uwzględniane w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 

Miejsce: licytacji / przetargu / rozstrzygnięcia oferty:
Ulica:
Miasto:
Województwo:
Położenie przedmiotu sprzedaży:
Ulica: Książąt Pomorskich
Miasto: Międzyzdroje
Województwo: zachodniopomorskie

samochody poleasingowesamochody poleasingowe
samochody poleasingowe
Praca   Polityka prywatności   Informacje prawne  Cookies

licytacje komornicze

  www.ikomornik.pl
Copyright © Dawro 2013. Wszelkie prawa zastrzeżone