strona główna     strona główna
wyszukiwarka zaawansowana szukaj
Komornik Sądowy przy SR w Głogowie Marcin Sobuś
Nieruchomość gruntowa
(nieruchomości - działki)

LICYTACJA ZAKOŃCZONA

Podstawowe informacje:
Data: 2015-07-08
Godzina: 12:00:00
Przedmiot sprzedaży: Nieruchomość gruntowa
Cena wywoławcza: 182 250,00
Forma sprzedaży: I licytacja
KM: 2611/14
Opis:

 

 

OBWIESZCZENIE

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Głogowie Marcin Sobuś zawiadamia na  podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że w dniu

 

8 lipca 2015 o godz. 12:00

 

w sali nr 210 Sądu Rejonowego w  Głogowie odbędzie się:

 

PIERWSZA LICYTACJA

 

nieruchomości gruntowej oznaczonej w ewidencji gruntów nr 237/2 o powierzchni 0,1539 ha, zabudowanej budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym (o pow. 107,21 m2) i budynkami gospodarczymi (o pow. 60,10 m 2), położonej w miejscowości Wąsosz, ul. 24 Stycznia 3, dla której Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Głogowie prowadzi księgę wieczystą o numerze LE1G/00080144/6 stanowiącej własność dłużnika:

(…)

ul. 24 Stycznia 3/2

56-210 Wąsosz. 

Nieruchomość oszacowana jest na kwotę: 243 000,00 zł.

Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi: 3/4 wartości oszacowania, tj. kwotę: 182 250,00 zł.

 

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania, najpóźniej do dnia 7.07.2015 r., na konto komornika:

Bank Millennium SA Millennium – Centrum Rozliczeniowe 07 1160 2202 0000 0001 2992 0247

podając na dowodzie wpłaty: „rękojmia do sprawy Km 6220/10”. Rękojmia może być również złożona w postaci książeczki oszczędnościowej  Banków upoważnionych według prawa bankowego do jej wystawienia, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia Sądu o utracie rękojmi.

Nieruchomość można oglądać w ciągu dwóch tygodni przed licytacją po wcześniejszym uzgodnieniu terminu z komornikiem, elaborat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w biurze komornika.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie spod egzekucji tej nieruchomości lub innych przedmiotów razem z nią zajętych i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 

Szczegółowych informacji udziela Komornik pod numerem tel. (76) 833 22 22

 

Miejsce: licytacji / przetargu / rozstrzygnięcia oferty:
Ulica:
Miasto:
Województwo:
Położenie przedmiotu sprzedaży:
Ulica: 24 Stycznia
Miasto: Wąsosz
Województwo: dolnośląskie

samochody poleasingowesamochody poleasingowe
samochody poleasingowe
Praca   Polityka prywatności   Informacje prawne  Cookies

licytacje komornicze

  www.ikomornik.pl
Copyright © Dawro 2013. Wszelkie prawa zastrzeżone