strona główna     strona główna
wyszukiwarka zaawansowana szukaj
Komornik Sądowy przy SR w Oświęcimiu mgr Małgorzata Bociąga-Szot
Zabudowana nieruchomość
(nieruchomości - działki)

LICYTACJA ZAKOŃCZONA

Podstawowe informacje:
Data: 2015-07-22
Godzina: 14:00:00
Przedmiot sprzedaży: Zabudowana nieruchomość
Cena wywoławcza: 472 200,00
Forma sprzedaży: I licytacja
KM: 3248/09
Opis:

 

 

OBWIESZCZENIE

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Oświęcimiu zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że w dniu

 

22 lipca 2015 r. o godz. 14:00

 

w Wydziale I Cywilnym Sądu Rejonowego w Oświęcimiu s. 205, odbędzie się:

 

PIERWSZA LICYTACJA

 

prawa użytkowania wieczystego działki gruntowej o nr: 834/73 o powierzchni 6 667 m2 oraz związanej z tym prawem własności posadowionej na niej części budynku – dwukondygnacyjnej hali produkcyjno-magazynowo-biurowej wyposażonej w instalacje elektryczną światła i siły, c.o. zasilanego zewnątrz (rury stalowe o dużych przekrojach) oraz wodno-kanalizacyjną o powierzchni całkowitej 9 163 m2 (w tym powierzchnia użytkowa 8 181 m2 i powierzchnia komunikacji 982 m2), położonej w miejscowości Chełmek przy pl. Kilińskiego, dla której prowadzona jest księga wieczysta w Wydziale V Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Oświęcimiu o nr: KR1E/00040211/8.

Działka oddana jest w użytkowanie wieczyste do dnia 5.12.2089 r.

 

Działka wraz z budynkiem oszacowana jest na kwotę: 629 600,00 zł. Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi: 3/4 wartości oszacowania, tj. kwotę 472 200,00 zł. Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości, tj. kwotę: 62 960,00 zł. Wadium należy wpłacać przelewem na rachunek komornika (55 1020 2384 0000 9502 0063 4618 Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA O. w Chrzanowie) najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Po rozpoczęciu licytacji wadium nie będzie przyjmowane. Elaborat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w biurze komornika. Nieruchomość można oglądać w dniu 15.07.2015 r. w godz. 10:00-10:15.

 

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem: (33) 842 25 68, 792 525 275 oraz na stronach internetowych: www.komornikoswiecim.pl, www.dawro.pl

 

Miejsce: licytacji / przetargu / rozstrzygnięcia oferty:
Ulica:
Miasto:
Województwo:
Położenie przedmiotu sprzedaży:
Ulica: Kilińskiego
Miasto: Chełmek
Województwo: małopolskie

samochody poleasingowesamochody poleasingowe
samochody poleasingowe
Praca   Polityka prywatności   Informacje prawne  Cookies

licytacje komornicze

  www.ikomornik.pl
Copyright © Dawro 2013. Wszelkie prawa zastrzeżone