strona główna     strona główna
wyszukiwarka zaawansowana szukaj
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Bielsku Podlaskim Roman Jakubiuk Kancelaria Komornicza w Bielsku Podlaskim
Nieruchomości
(nieruchomości - działki)

LICYTACJA ZAKOŃCZONA

Podstawowe informacje:
Data: 2015-07-09
Godzina: 10:00:00
Przedmiot sprzedaży: Nieruchomości
Cena wywoławcza: 15 566,66
Forma sprzedaży: I licytacja
KM: 1724/14
Opis:

 

 

OGŁOSZENIE O LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

 

Komornik Sadowy przy Sądzie Rejonowym w Bielsku Podlaskim Roman Jakubiuk (tel. (85) 730 45 99) ogłasza, że dnia

 

9 lipca 2015 r.

 

w budynku Sądu Rejonowego w Bielsku Podlaskim mającego siedzibę przy ulicy 3 Maja 7, odbędą się następujące licytacje nieruchomości:

 

godz. 10:00

pierwsza licytacja lokalu mieszkalnego o powierzchni 62,90 m2 położonego w Siemiatyczach, ul. Armii Krajowej 31b/3 stanowiącego odrębną nieruchomość wraz z udziałem w wysokości 16467/898300 części w nieruchomości wspólnej, którą stanowi grunt oraz części budynku i urządzenia, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali. Lokal posiada założoną księgę wieczystą w X Zamiejscowym Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Bielsku Podlaskim z siedzibą w Siemiatyczach o nr BI3P/00017885/5.

Suma oszacowania wynosi 155 323,00 zł.

Cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 116 492,25 zł.

Rękojmia 15 532,30 zł.

 

godz. 10:30

druga licytacja udziału w 1/2 części w nieruchomości gruntowej położonej w obrębie 16 Orzeszkowo oznaczonej jako działka nr 272/2 o powierzchni 0,63 ha.

Nieruchomość posiada założoną księgę wieczystą w IX Zamiejscowym Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Bielsku Podlaskim z siedzibą w Hajnówce nr BI2P/00029193/7.

Suma oszacowania (udziału dłużnika) wynosi 23 350,00 zł,

Cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania (udziału dłużnika) i wynosi 15 566,66 zł.

Rękojmia 2 335,00 zł.

 

godz. 11:00

pierwsza licytacja nieruchomości (zabudowanej budynkiem obory przekształconym na salę dyskotekową – obecnie pustostan) położonej w obrębie gruntów miejscowości Czeremcha oznaczonej jako działka nr 451/1 o powierzchni 0,4275 ha, dla której IX Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Bielsku Podlaskim z siedzibą w Hajnówce prowadzi księgę wieczystą o nr BI2P/00019570/1.

Suma oszacowania wynosi 190 597,00 zł.

Cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 142 947,75 zł.

Rękojmia 19 059,70 zł.

 

godz. 11:30

pierwsza licytacja udziału w 1/2 części w zabudowanej nieruchomości położonej w obrębie gruntów miejscowości Osmola oznaczonej jako działki nr 115/2 i 117 o łącznej powierzchni 0,4600 ha. Nieruchomość posiada założoną księgę wieczystą w X Zamiejscowym Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Bielsku Podlaskim z siedzibą w Siemiatyczach nr BI2P/00031825/1.

działka nr 115/2 o powierzchni 0,40 ha

Suma oszacowania (udziału dłużnika) wynosi 28 950,00 zł.

Cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania (udziału dłużnika) i wynosi 21 712,50 zł.

Rękojmia 2 895,00 zł.

działka nr 117 o powierzchni 0,06 ha

Suma oszacowania (udziału dłużnika) wynosi 26 212,00 zł.

Cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania (udziału dłużnika) i wynosi 19 659,00 zł.

Rękojmia 2 621,20 zł.

 

godz. 12:00

druga licytacja nieruchomości położonej w miejscowości Bielsk Podlaski, ul. Żwirki i Wigury 83 oznaczonej jako działki o nr 4720/6 i 4720/7 posiadające założoną księgę wieczystą w V Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Bielsku Podlaskim o nr BI1P/00042456/9.

działka nr 4720/6 o powierzchni 0,2134 ha

Suma oszacowania wynosi 1 049 272,00 zł.

Cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 699 514,66 zł.

Rękojmia 104 927,20 zł.

działka nr 4720/7 o powierzchni 0,1943 ha

Suma oszacowania wynosi 1 202 468,00 zł.

Cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 801 645,33 zł.

Rękojmia 120 246,80 zł.

 

Licytant przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 1/10 sumy oszacowania na rachunek bankowy komornika Bank PEKAO SA 30 1240 5253 1111 0000 5710 9789.

Zgodnie z przepisem art. 976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.

Użytkowanie służebności i prawa dożywotnika, jeśli nie ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia sic postanowienia o przysądzeniu własności.

 

Miejsce: licytacji / przetargu / rozstrzygnięcia oferty:
Ulica:
Miasto:
Województwo:
Położenie przedmiotu sprzedaży:
Ulica:
Miasto: Siemiatycze, Orzeszkowo, Czeremcha, Osmola, Bielsk Podlaski
Województwo: podlaskie

samochody poleasingowesamochody poleasingowe
samochody poleasingowe
Praca   Polityka prywatności   Informacje prawne  Cookies

licytacje komornicze

  www.ikomornik.pl
Copyright © Dawro 2013. Wszelkie prawa zastrzeżone