strona główna     strona główna
wyszukiwarka zaawansowana szukaj
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Bielsku Podlaskim Roman Jakubiuk Kancelaria Komornicza w Bielsku Podlaskim
Nieruchomości
(nieruchomości - działki)

LICYTACJA ZAKOŃCZONA

Podstawowe informacje:
Data: 2015-07-06
Godzina: 10:00:00
Przedmiot sprzedaży: Nieruchomości
Cena wywoławcza: 1 680,00
Forma sprzedaży: I licytacja
KM: 1726/14
Opis:

 

 

OGŁOSZENIE O LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

 

Komornik Sadowy przy Sądzie Rejonowym w Bielsku Podlaskim (tel. (85) 730 45 99) ogłasza, że dnia

 

6 lipca 2015 r.

 

w budynku Sądu Rejonowego w Bielsku Podlaskim mającego siedzibę przy ulicy 3 Maja 7, odbędą się następujące licytacje nieruchomości:

 

godz. 10:00

druga licytacja niezabudowanej nieruchomości rolnej położonej w obrębie gruntów miejscowości Pasynki oznaczonej jako działka o numerze geodezyjnym 84 i powierzchni 1,05 ha posiadająca założoną księgę wieczystą w V Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Bielsku Podlaskim o nr BI1P/00051083/9.

Suma oszacowania wynosi 17 371,00 zł.

Cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 11 580,66 zł.

Rękojmia 1 737,10 zł.

 

godz. 10:30

druga licytacja nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym położonej w Siemiatyczach przy ul. Zaszkolnej 11A oznaczonej jako działka nr 1187/2 o pow. 0,0599 ha stanowiąca własność dłużników (wspólność ustawowa małżeńska). Nieruchomość posiada założoną księgę wieczystą w X Zamiejscowym Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Bielsku Podlaskim z siedzibą w Siemiatyczach nr BI3P/00019208/0.

Suma oszacowania wynosi 289 478,00 zł,

Cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 192 985,33 zł.

Rękojmia 28 947,80 zł.

 

druga licytacja nieruchomości gruntowej niezabudowanej (droga dojazdowa) położonej w obrębie Siemiatycze oznaczonej jako działka nr 1187/1 o pow. 209 m2 stanowiąca własność dłużników (wspólność ustawowa małżeńska) w 1/2 części. Nieruchomość posiada założoną księgę wieczysta w X Zamiejscowym Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Bielsku Podlaskim z siedzibą w Siemiatyczach nr BI3P/00019209/7.

Suma oszacowania (udziału dłużników) wynosi 8 460,00 zł.

Cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania (udziału dłużników) i wynosi 5 640,00 zł.

Rękojmia 846,00 zł.

 

godz. 11:00

pierwsza licytacja udziału dłużnika w 1/2 części w nieruchomości rolnej niezabudowanej położonej w obrębie gruntów miejscowości Ignatki oznaczonej jako działka nr 80/3 o powierzchni 4,0880 ha, dla której V Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Bielsku Podlaskim prowadzi księgę wieczystą o numerze KW BI1P/00087778/9.

Suma oszacowania (udziału dłużnika) wynosi 45 438,00 zł.

Cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania (udziału dłużnika) i wynosi 34 078,50 zł.

Rękojmia 4 543,80 zł.

 

godz. 11:30

pierwsza licytacja nieruchomości położonej w obrębie gruntów miejscowości Dubiny oznaczonej jako działki nr 363/12 i 363/13 o łącznej powierzchni 2,5935 ha. Nieruchomość posiada założoną księgę wieczystą w IX Zamiejscowym Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Bielsku Podlaskim z siedzibą w Hajnówce o nr BI2P/00035703/1.

Suma oszacowania działek nr 363/12 i 363/13 wynosi 118 826,00 zł.

Cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 89 119,50 zł.

Rękojmia 11 882,60 zł.

 

godz. 12:00

druga licytacja prawa wieczystego użytkowania nieruchomości gruntowej oznaczonej nr geodezyjnym 1377 i powierzchni 205 m2 położonej w Siemiatyczach ul. Jana Pawła II oraz odrębne prawo własności budynku mieszkalno-handlowego posadowionego na tej działce. Nieruchomość posiada założoną księgę wieczystą w X Zamiejscowym Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Bielsku Podlaskim z siedzibą w Siemiatyczach o nr BI3P/00023040/5 i stanowi własność Gminy Siemiatycze, natomiast użytkownikami wieczystymi do dnia 29.08.2110 r. i współwłaścicielami budynku są dłużnicy w 1/6 części oraz w 1/3 części.

Suma oszacowania (udziału dłużnika w 1/3 części) wynosi 113 624,00 zł.

Cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania (udziału dłużnika w 1/3 części) i wynosi 75 749,33 zł.

Rękojmia 11 362,40 zł.

Suma oszacowania (udziału dłużnika w 1/6 części) wynosi 56 812,00 zł

Cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania (udziału dłużnika w 1/6 części) i wynosi 37 874,66 zł.

Rękojmia 5 681,20 zł.

 

godz. 12:30

pierwsza licytacja zabudowanej (domem mieszkalnym, szopą i stodołą – działka 71/12) nieruchomości gruntowej (rolno-leśnej) położonej w obrębie gruntów miejscowości Litwinowicze oznaczonej jako działki o numerach ewidencyjnych 71/12 i 136/15 o łącznej powierzchni 0,99 ha. Nieruchomość posiada założoną księgę wieczystą w X Zamiejscowym Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Bielsku Podlaskim z siedzibą w Siemiatyczach o nr BI3P/00008687/1.

Działka nr 136/5 o powierzchni 0,60 ha.

Suma oszacowania wynosi 7 790,00 zł.

Cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 5 842,50 zł.

Rękojmia wynosi 779,00 zł.

Działka nr 71/12 o powierzchni 0,39 ha.

Suma oszacowania wynosi 39 000,00 zł.

Cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 29 250,00 zł.

Rękojmia wynosi 3 900,00 zł.

 

godz. 13:00

pierwsza licytacja nieruchomości rolnej niezabudowanej położonej w obrębie 0015 Sobiatyno oznaczonej jako działki nr 1468/1, 1486, 409, 735 o łącznej powierzchni 1,12 ha, dla której X Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Bielsku Podlaskim z siedzibą w Siemiatyczach prowadzi księgę wieczystą Jar BI3P/00030169/7

Działka nr 1468/1 o powierzchni 0,38 ha

Suma oszacowania wynosi 5 423,00 zł

Cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 4 067,25 zł

Rękojmia 542,30 zł

Działka nr 1486 o powierzchni 0,36 ha

Suma oszacowania wynosi 5 138,00 zł

Cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 3 853,50 zł

Rękojmia 513,80 zł

Działka nr 409 o powierzchni 0,21 ha

Suma oszacowania wynosi 2 767,00 zł

Cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 2 075,25 zł

Rękojmia 276,70 zł

Działka nr 735 o powierzchni 0,17 ha

Suma oszacowania wynosi 2 240,00 zł

Cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 1 680,00 zł.

Rękojmia 224,00 zł.

 

Licytant przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 1/10 sumy oszacowania na rachunek bankowy komornika Bank PEKAO SA 30 1240 5253 1111 0000 5710 9789

Zgodnie z przepisem art. 976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.

Użytkowanie służebności i prawa dożywotnika, jeśli nie ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia sic postanowienia o przysądzeniu własności

 

Miejsce: licytacji / przetargu / rozstrzygnięcia oferty:
Ulica:
Miasto:
Województwo:
Położenie przedmiotu sprzedaży:
Ulica:
Miasto: Pasynki, Siemiatycze, Ignatki, Litwinowicze, Dubiny
Województwo: podlaskie

samochody poleasingowesamochody poleasingowe
samochody poleasingowe
Praca   Polityka prywatności   Informacje prawne  Cookies

licytacje komornicze

  www.ikomornik.pl
Copyright © Dawro 2013. Wszelkie prawa zastrzeżone