strona główna     strona główna
wyszukiwarka zaawansowana szukaj
Komornik Sądowy przy SR w Opolu Maria Bujak
Działka gruntowa zabudowana
(nieruchomości - działki)

LICYTACJA ZAKOŃCZONA

Podstawowe informacje:
Data: 2015-07-14
Godzina: 12:30:00
Przedmiot sprzedaży: Działka gruntowa zabudowana
Cena wywoławcza: 1 152 440,00
Forma sprzedaży: II licytacja
KM: 306/13
Opis:

 

 

 

OGŁOSZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI 94/100 UDZIAŁU

PRAWA UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO NIERUCHOMOŚCI

nr KW OP1O/00020024/5

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Opolu Maria Bujak (tel. (77) 42 30 160) ogłasza, że dnia

 

14 lipca 2015 r. o godz. 12:30

 

w budynku Sądu Rejonowego w Opolu mającego siedzibę przy ul. Ozimskiej 60a w sali nr 201, odbędzie się

 

DRUGA LICYTACJA

 

wieczystego użytkowania nieruchomości stanowiącej: działkę gruntową nr 167/1 km 54 o pow. 0,6504 ha, zabudowana 7. budynkami o funkcji biurowo-magazynowo-warsztatowej i stacją paliw gazowych. Niezabudowane działki gruntowe o nr 167/2 km 54 o pow. 0,0201 ha i nr 167/3 km 54 o pow. 0,0321 ha, użytkowane są jako droga wew. Działki zlokalizowane są w Opolu przy ul. Marii Rodziewiczówny 6, położone w swoim bezpośrednim sąsiedztwie, tworząc jednolity prostokątny kształt. Lokalizacja nieruchomości stosunkowo korzystna, w sąsiedztwie terenów przemysłowych, niedaleko zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej z punktami o funkcji handlowo-usługowej. Położenie nieruchomości bezpośrednio przy drodze o nawierzchni asfaltowej. Niedaleko znajduje się baza autobusowa, ulica dwupasmowa, tory kolejowe, wyrobisko Piast. Teren nieruchomości równy, zagospodarowany, z dojazdami i placami postojowymi utwardzonymi płytami betonowymi, drogowymi. Działka uzbrojona w wodę, kanalizację, energię elektryczną z możliwością doprowadzenia gazu. Na działce nr 167/1 posadowione są: budynek administracyjno-biurowy, budynek biurowo-magazynowy, budynek warsztatowy, budynek-skład butli propan, wiata magazynowa, portiernia, stacja paliw gazowych;

należącej do: (…).

położonej: 45-348 Opole, Rodziewiczówny Marii 6,

dla której Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Opolu prowadzi księgę wieczystą nr KW [NKW: OP1O/00020024/5].

 

Suma oszacowania wynosi 1 728 660,00 zł (94/100 udziału), zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 1 152 440,00 zł (94/100 udziału). Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 172 866,00 zł (94/100 udziału) najpóźniej na dzień przed wyznaczonym terminem licytacji. Rękojmię można uiścić na konto komornika:

Raiffeisen Bank Polska SA O. w Opolu 74 1750 1194 0000 0000 0628 6844.

Rękojmia może być również złożona w książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule. Kandydaci na nabywców licytacyjnych pozostający w związku małżeńskim i których stosunki majątkowe kształtowane są umową małżeńską, powinni na licytację stawić się wraz z notarialnym odpisem przedmiotowej umowy. Osoby pozostające w związku małżeńskim przystępujące do licytacji bez współmałżonka(ki) aby móc uczestniczyć w licytacji muszą przedstawić notarialne pełnomocnictwo do dokonywania czynności prawnej w imieniu nieobecnego.

Zgodnie z § 23 rozporządzenia Ministra finansów z dnia 28 marca 2011 r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 68, poz. 360) komornicy sądowi wykonujący czynności egzekucyjne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego, w przypadku sprzedaży towarów, wystawiają w imieniu dłużnika i na jego rachunek faktury potwierdzające dokonanie sprzedaży tych towarów. Fakturę wystawia się, jeżeli na dłużniku spoczywa obowiązek podatkowy związany ze sprzedażą towarów.

 

Miejsce: licytacji / przetargu / rozstrzygnięcia oferty:
Ulica:
Miasto:
Województwo:
Położenie przedmiotu sprzedaży:
Ulica: Marii Rodziewiczówny
Miasto: Opole
Województwo: opolskie

samochody poleasingowesamochody poleasingowe
samochody poleasingowe
Praca   Polityka prywatności   Informacje prawne  Cookies

licytacje komornicze

  www.ikomornik.pl
Copyright © Dawro 2013. Wszelkie prawa zastrzeżone