strona główna     strona główna
wyszukiwarka zaawansowana szukaj
Komornik Sądowy przy SR w Kędzierzynie-Koźlu Krzysztof Gronek Kancelaria Komornicza w Kędzierzynie-Koźlu
Lokal mieszkalny
(nieruchomości - lokale mieszkalne)

LICYTACJA ZAKOŃCZONA

Podstawowe informacje:
Data: 2015-07-16
Godzina: 09:00:00
Przedmiot sprzedaży: Lokal mieszkalny
Cena wywoławcza: 74 000,00
Forma sprzedaży: II licytacja
KM: 705/14
Opis:

 

 

OGŁOSZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

KW OP1K/00050622/2 (I Co 2247/13)

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Kędzierzynie-Koźlu Krzysztof Gronek na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu:

 

16 lipca 2015 r. o godz. 9:00

 

w budynku Sądu Rejonowego w Kędzierzynie-Koźlu mającego siedzibę przy ul. Żeromskiego 5 w sali nr 216, odbędzie się:

 

DRUGA LICYTACJA NIERUCHOMOŚCI

 

Przedmiotem licytacji jest nieruchomość lokalowa stanowiąca lokal mieszkalny nr 11 o pu 51 m2, położony w Kędzierzynie-Koźlu przy ul. Lompy 10C, obręb Kędzierzyn. Z lokalem związany jest udział w wysokości 238/10000 w nieruchomości wspólnej, tj. w części budynku i urządzeniach, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali, a także udział w prawie użytkowania wieczystego działki gruntu. Grunt oznaczony jest w ewidencji gruntów i budynków (kataster nieruchomości) jako działka ewidencyjna nr 1074/1, arkusz mapy 5, obręb 0044 Kędzierzyn o pow. 0,0785 ha. Nieruchomość lokalowa ma założoną księgę wieczystą KW OP1K/00050622/2, nieruchomość gruntowa ma założoną księgę wieczystą KW OP1K/00024556/7. Obie księgi wieczyste prowadzone są przez Sąd Rejonowy w Kędzierzynie Koźlu V Wydział Ksiąg Wieczystych. Prawo własności przysługuje (…).

 

Suma oszacowania wynosi 111 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 74 000,00 zł.

Licytant przystępujący do przetargu zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 1/10 sumy oszacowania, tj. 11 100,00 zł najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg na konto Komornika:

PKO BP SA Kędzierzyn-Koźle 76 1020 3714 0000 4302 0080 2454

Rękojmia może być również złożona w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia Sądu o utracie rękojmi albo w inny wskazany przez komornika sposób, bądź w gotówce w kasie kancelarii Komornika lub w kasie Sądu.

Zgodnie z przepisem art. 976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.

 

 

Miejsce: licytacji / przetargu / rozstrzygnięcia oferty:
Ulica:
Miasto:
Województwo:
Położenie przedmiotu sprzedaży:
Ulica: Lompy
Miasto: Kędzierzyn-Koźle
Województwo: opolskie

samochody poleasingowesamochody poleasingowe
samochody poleasingowe
Praca   Polityka prywatności   Informacje prawne  Cookies

licytacje komornicze

  www.ikomornik.pl
Copyright © Dawro 2013. Wszelkie prawa zastrzeżone