strona główna     strona główna
wyszukiwarka zaawansowana szukaj
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Szczecinku Małgorzata Agnieszka Tummel
Zabudowana nieruchomość
(nieruchomości - działki)

LICYTACJA ZAKOŃCZONA

Podstawowe informacje:
Data: 2015-08-07
Godzina: 09:00:00
Przedmiot sprzedaży: Zabudowana nieruchomość
Cena wywoławcza: 2 271 225,00
Forma sprzedaży: I licytacja
KM: 981/13
Opis:

 

 

OGŁOSZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Szczecinku Małgorzata Agnieszka Tummel (tel. (94) 372 13 24) ogłasza, że dnia

 

7 sierpnia 2015 r. o godz. 9:00

 

w budynku Sądu Rejonowego w Szczecinku I Wydział Cywilny mającego siedzibę przy ul. Jasnej 3 w Szczecinku, odbędzie się

 

PIERWSZA LICYTACJA

 

nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkiem usługowo-handlowym, obręb ewidencyjny nr 13 m. Szczecinka, działka nr 136/23, 136/24 o pow. 0,0478 ha, położonej: 78-400 Szczecinek, 9 Maja 6, dla której Sąd Rejonowy w Szczecinku V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW 26178 (NKW: KO1I/00026178/8).

 

Przedmiotowa nieruchomość jest ograniczona prawem rzeczowym, tj. służebnością przejścia przez działkę gruntu nr 136/8 w poziomie parteru budynku do 5 m szerokości na rzecz każdoczesnego właściciela lub użytkownika wieczystego działek gruntu nr 133/10 i 236.

 

Suma oszacowania wynosi 3 028 300,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 2 271 225,00 zł.

Licytant przystępujący do przetargu zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 1/10 sumy oszacowania, tj. 302 830,00 zł. Rękojmia powinna być złożona najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

 

Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi.

Rękojmię można uiścić także na konto komornika:

Bank Zachodni WBK SA I Oddział Szczecinek

08 1090 1711 0000 0001 1700 3080

Zgodnie z przepisem art. 976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.

 

 

Miejsce: licytacji / przetargu / rozstrzygnięcia oferty:
Ulica:
Miasto:
Województwo:
Położenie przedmiotu sprzedaży:
Ulica:
Miasto: Szczecinek
Województwo: zachodniopomorskie

samochody poleasingowesamochody poleasingowe
samochody poleasingowe
Praca   Polityka prywatności   Informacje prawne  Cookies

licytacje komornicze

  www.ikomornik.pl
Copyright © Dawro 2013. Wszelkie prawa zastrzeżone