strona główna     strona główna
wyszukiwarka zaawansowana szukaj
Komornik Sądowy przy SR w Tarnowie Andrzej Czosnyka
Zabudowana nieruchomość
(nieruchomości - działki)

LICYTACJA ZAKOŃCZONA

Podstawowe informacje:
Data: 2015-08-04
Godzina: 11:00:00
Przedmiot sprzedaży: Zabudowana nieruchomość
Cena wywoławcza: 1 597 501,50
Forma sprzedaży: I licytacja
KM: 4157/12
Opis:

 

 

OBWIESZCZENIE

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Tarnowie Andrzej Czosnyka zawiadamia na  podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że w dniu

 

4 sierpnia 2015 r. o godz. 11:00

 

w budynku Sądu Rejonowego w Tarnowie przy ul. Dąbrowskiego 27 (sala 8), odbędzie się

 

PIERWSZA LICYTACJA

 

prawa wieczystego użytkowania gruntu i prawa własności budynków stanowiących odrębną nieruchomość opisanego jako działki: nr ew. 31/2 o powierzchni 5 202 m2, zabudowana zespołem budynków warsztatowo-usługowych oraz częściowo budynkiem magazynowo-produkcyjnym, nr ew. 59/2 o powierzchni 10 746 m2 zabudowana budynkiem biurowo-mieszkalnym, budynkiem portierni oraz częściowo budynkiem magazynowo-produkcyjnym oraz nr ew. 64 o powierzchni 185 m2 niezabudowana, położonego w Tarnowie-Strusina, obr. 299 przy ul. Tuchowskiej 76a, województwo małopolskie, posiadającego założoną księgę wieczystą w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Tarnowie nr TR1T/00013590/2. Właścicielem gruntu jest Skarb Państwa – Gmina Miasta Tarnowa. Użytkownikiem wieczystym jest dłużnik (…).

 

Powyższe prawo oszacowane jest na kwotę 2 130 002,00 zł (słownie: dwa miliony sto trzydzieści tysięcy dwa złote).

Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi 3/4 wartości oszacowania, tj. kwotę 1 597 501,50 zł (słownie: jeden milion pięćset dziewięćdziesiąt siedem tysięcy pięćset jeden złotych 50/100).

 

Stosownie do art. 962 kpc przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości na rachunek bankowy

nr 42 2490 0005 0000 4530 2360 8447 Alior Bank SA

lub wpłacić ją w gotówce w kancelarii komornika mieszczącej się w Tarnowie przy ul. Tuchowskiej 20.

Kwota rękojmi winna znajdować się na wskazanym rachunku najpóźniej na dzień przed licytacją lub winna zostać wpłacona na dzień przed licytacją w kancelarii komornika. Na poleceniu przelewu należy podać nazwisko lub nazwę dłużnika oraz wskazać nieruchomość, której dotyczy wpłata rękojmi.

Nieruchomość tę można oglądać w dniu 23.07.2015 r. oraz 28.07.2015 r. w godz. 10:00-12:00, zaś operat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w kancelarii komornika mieszczącej się w Tarnowie przy ul. Tuchowskiej 20.

 

Szczegółowych informacji udziela Komornik pod numerem tel. (14) 627 56 68

 

Miejsce: licytacji / przetargu / rozstrzygnięcia oferty:
Ulica:
Miasto:
Województwo:
Położenie przedmiotu sprzedaży:
Ulica:
Miasto: Tarnów-Strusina
Województwo: małopolskie

samochody poleasingowesamochody poleasingowe
samochody poleasingowe
Praca   Polityka prywatności   Informacje prawne  Cookies

licytacje komornicze

  www.ikomornik.pl
Copyright © Dawro 2013. Wszelkie prawa zastrzeżone