strona główna     strona główna
wyszukiwarka zaawansowana szukaj
Zastępca Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Lwówku Śl. Bartłomiej Graba
Nieruchomość gruntowa zabudowana 
(nieruchomości - działki)

LICYTACJA ZAKOŃCZONA

Podstawowe informacje:
Data: 2015-07-22
Godzina: 12:00:00
Przedmiot sprzedaży: Nieruchomość gruntowa zabudowana 
Cena wywoławcza: 363 600,00
Forma sprzedaży: I licytacja
KM: 99/07
Opis:

 

 

OBWIESZCZENIE

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Lwówku Śląskim Małgorzata Powalska-Graba zawiadamia na  podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że w dniu

 

22 lipca 2015 r. o godz. 12:00

 

w Wydziale Cywilnym Sądu Rejonowego z siedzibą w Lwówku Śląskim, sala 304, odbędzie się

 

PIERWSZA LICYTACJA

 

Nieruchomości gruntowej w miejscowości Płóczki Górne 124A, gmina Lwówek Śl. działka nr 332. Obszar wynosi 0,52 ha i zabudowana jest budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym o powierzchni użytkowej 315,00 m2. Nieruchomość wyposażona jest w sieć elektryczną, wodną – studnia własna, szambo, zabudowana budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym w zabudowie wolnostojącej, o powierzchni użytkowej 315,00 m2, kubatura 1 765 m3. Budynek mieszkalny jest obiektem dwukondygnacyjnym, podpiwniczonym wybudowanym w latach 90. ubiegłego stulecia, dach konstrukcji drewnianej wielospadowy pokryty dachówką ceramiczną, budynek w dobrym stanie technicznym, zamieszkały, z niedokończonymi pracami wewnątrz budynku. Wyposażony w instalacje: elektryczną, woda – z własnej studni, kanalizacja – szambo, telefoniczna. Na nieruchomości ustanowione jest prawo dożywocia na rzecz Anny i Władysława Trąd polegające na dożywotnim utrzymaniu, pomocy i pielęgnowaniu w chorobie. Prawo dożywocia na rzecz Anny Trąd wygasło wobec śmierci uprawnionej dnia 26.09.2003 r. Prawo dożywocia zostało oszacowane przez biegłego na kwotę 36 400,00 zł. 

Nieruchomość stanowi własność dłużników na prawach wspólności ustawowej majątkowej małżeńskiej.

Dla przedmiotowej nieruchomości Sąd Rejonowy IV Wydział Ksiąg Wieczystych w Lwówku Śląskim prowadzi księgę wieczystą o nr JG1S/00014328/2.

 

Nieruchomość oszacowana jest na kwotę 484 800,00 zł.

Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi 3/4 wartości oszacowania, tj. kwotę 363 600,00 zł.

 

Zgodnie z art. 962 § 1 przystępujący do przetargu obowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 1/10 części sumy oszacowania, tj. 48 480,00 zł w gotówce w kancelarii do godz. 10:00 lub na konto komornika:

PKO BP S.A. 38 1020 2124 0000 8102 0058 3054

najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg (liczy się moment zaksięgowania środków na rachunku bankowym kancelarii komornika). Potwierdzenie dokonania przelewu należy okazać Komornikowi przed licytacją.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Nieruchomość tę można oglądać codziennie na dwa tygodnie przed licytacją, zaś operat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w biurze komornika.

Licytacja może się nie odbyć bez podania przyczyn.

 

Szczegółowych informacji udziela Komornik pod numerem tel. (75) 647 77 99

 

Miejsce: licytacji / przetargu / rozstrzygnięcia oferty:
Ulica:
Miasto:
Województwo:
Położenie przedmiotu sprzedaży:
Ulica:
Miasto: Płóczki Górne
Województwo: dolnośląskie

samochody poleasingowesamochody poleasingowe
samochody poleasingowe
Praca   Polityka prywatności   Informacje prawne  Cookies

licytacje komornicze

  www.ikomornik.pl
Copyright © Dawro 2013. Wszelkie prawa zastrzeżone