strona główna     strona główna
wyszukiwarka zaawansowana szukaj
Komornik Sądowy przy SR dla Krakowa - Krowodrzy Marcin Leśniak
Nieruchomość gruntowa
(nieruchomości - działki)

LICYTACJA ZAKOŃCZONA

Podstawowe informacje:
Data: 2015-07-30
Godzina: 09:30:00
Przedmiot sprzedaży: Nieruchomość gruntowa
Cena wywoławcza: 359 503,17
Forma sprzedaży: II licytacja
KM: 390/15
Opis:

 

 

OBWIESZCZENIE

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Krakowa-Krowodrzy Marcin Leśniak zawiadamia na podstawie art. 10136 kpc, że w dniu

 

30 lipca 2015 r. o godz. 9:30

 

w tut. kancelarii pod adresem: ul. Żabiniec 66/LU5 w Krakowie, odbędzie się:

 

DRUGA LICYTACJA

 

niezabudowanej nieruchomości gruntowej składającej się z działki nr 692 o pow. 0,26 ha położonej w Balicach, gm. Zabierzów, dla której Sąd Rejonowy dla Krakowa-Krowodrzy w Krakowie VI Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych w Krzeszowicach prowadzi księgę wieczystą nr KR2K/00017672/0. Zgodnie z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego działka ta znajduje się w: terenie zabudowy usługowej o symbolu U2 oraz terenie publicznych dróg dojazdowych o symbolu 2KDD (niewielka północna część).

 

Nieruchomość oszacowana jest na kwotę: 719 006,34 zł (z VAT 23%).

Cena wywołania w powyższej licytacji wynosi 1/2 wartości oszacowania, tj. 359 503,17 zł (z VAT 23%).

 

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości, tj. kwotę 71 900,63 zł, najpóźniej do momentu rozpoczęcia licytacji w gotówce lub w postaci książeczki oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi albo na rachunek bankowy komornika nr

92 8619 0006 0030 0325 8078 0001 Małopolski Bank Spółdzielczy w Wieliczce Filia w Krakowie.

Nabywca obowiązany jest zapłacić cenę nabycia natychmiast po udzieleniu mu przybicia. Gdy jednak cena przewyższa pięćset złotych, obowiązek nabywcy ogranicza się do złożenia natychmiast jednej piątej ceny, nie mniej jednak niż pięćset złotych, przy czym reszta powinna być uiszczona do godziny dwunastej dnia następnego.

Nieruchomość można oglądać  w dniu 16.07.2015 r. godz. 10:00, zaś jej operat szacunkowy znajduje się do wglądu w biurze komornika.

 

Miejsce: licytacji / przetargu / rozstrzygnięcia oferty:
Ulica:
Miasto:
Województwo:
Położenie przedmiotu sprzedaży:
Ulica:
Miasto: Balice
Województwo: małopolskie

samochody poleasingowesamochody poleasingowe
samochody poleasingowe
Praca   Polityka prywatności   Informacje prawne  Cookies

licytacje komornicze

  www.ikomornik.pl
Copyright © Dawro 2013. Wszelkie prawa zastrzeżone