strona główna     strona główna
wyszukiwarka zaawansowana szukaj
Komornik Sądowy przy SR w Szamotułach Rafał Szulc Kancelaria Komornicza w Szamotułach
Nieruchomość gruntowa zabudowana
(nieruchomości - działki)

LICYTACJA ZAKOŃCZONA

Podstawowe informacje:
Data: 2015-07-15
Godzina: 11:20:00
Przedmiot sprzedaży: Nieruchomość gruntowa zabudowana
Cena wywoławcza: 123 050,00
Forma sprzedaży: I licytacja
KM: 731/14
Opis:

 

 

OBWIESZCZENIE O LICYTACJI  UŁAMKOWEJ CZĘŚCI NIERUCHOMOŚCI

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Szamotułach Kancelaria Komornicza Rafał Szulc – działając na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc – podaje do publicznej wiadomości, że w dniu

 

15 lipca 2015 r. o godz. 11:20

 

w sali nr 3 Sądu Rejonowego w Obornikach odbędzie się

 

PIERWSZA LICYTACJA

 

udziału wynoszącego 1/4 w prawie własności nieruchomości gruntowej zabudowanej położonej przy ul. Kasztanowej 1 w miejscowości Oborniki, stanowiącej działkę o nr ewidencyjnym 989 o powierzchni 0,0907 ha, dla której Sąd Rejonowy w Obornikach IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi KW nr PO1O/00001432/7.

 

Wartość udziału wynoszącego 1/4 w prawie własności nieruchomości oszacowana jest na kwotę 123 050,00 zł. Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi 3/4 wartości oszacowania, tj. kwotę 92 287,50 zł.

 

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć komornikowi rękojmię w wysokości jednej dziesiątej ceny oszacowania, tj. w kwocie 12 305,00 zł najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Rękojmię należy złożyć w gotówce, wpłacić przelewem na rachunek bankowy komornika w

Banku Spółdzielczym Duszniki nr 50 9072 0002 2004 0401 9527 0001

lub złożyć w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi albo w inny wskazany przez komornika sposób.

 

Bliższych informacji o przedmiocie licytacji i warunkach licytacyjnych można uzyskać w kancelarii komornika lub pod numerem telefonu (61) 292 45 08

 

 

Miejsce: licytacji / przetargu / rozstrzygnięcia oferty:
Ulica:
Miasto:
Województwo:
Położenie przedmiotu sprzedaży:
Ulica: Kasztanowa
Miasto: Oborniki
Województwo: wielkopolskie

samochody poleasingowesamochody poleasingowe
samochody poleasingowe
Praca   Polityka prywatności   Informacje prawne  Cookies

licytacje komornicze

  www.ikomornik.pl
Copyright © Dawro 2013. Wszelkie prawa zastrzeżone