strona główna     strona główna
wyszukiwarka zaawansowana szukaj
Komornik Sądowy przy SR w Kielcach Magdalena Banatkiewicz Kancelaria Komornicza w Kielcach
Udział w lokalu niemieszkalnym
(nieruchomości - lokale usługowo-przemysłowe)

LICYTACJA ZAKOŃCZONA

Podstawowe informacje:
Data: 2015-07-02
Godzina: 14:00:00
Przedmiot sprzedaży: Udział w lokalu niemieszkalnym
Cena wywoławcza: 15 654,00
Forma sprzedaży: I licytacja
KM: 1444/12
Opis:

 

 

 

OBWIESZCZENIE

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Kielcach Magdalena Banatkiewicz zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że w dniu

 

2 lipca 2015 r. o godz. 14:00

 

w Wydziale I Cywilnym Sądu Rejonowego w Kielcach, sala numer XXI, odbędzie się

 

PIERWSZA LICYTACJA

 

udziału w wysokości 1/57 w lokalu niemieszkalnym – garażu 57 stanowisk o łącznej powierzchni użytkowej 1 346,23 m2, położonym w miejscowości Kielce przy ul. Zdrojowej 24

posiadającego założoną księgą wieczystą w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Kielcach numer KI1L/00112712/9.

Z własnością lokalu związany jest udział w nieruchomości wspólnej, którą stanowi grunt oraz części budynku i urządzenia, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali w wysokości 134623/482268, zapisany w księdze wieczystej nr KI1L/00056958/4.

 

Udział w nieruchomości oszacowany jest na kwotę 20 872,00 zł.

Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi 3/4 wartości oszacowania, tj. kwotę 15 654,00 zł.

 

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości 1/10 sumy oszacowania, tj. 2 087,20 zł. Rękojmia powinna być wpłacona najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg na rachunek bankowy komornika lub w postaci książeczki oszczędnościowej, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia Sądu o utracie rękojmi albo w inny wskazany przez komornika sposób.

 

Miejsce: licytacji / przetargu / rozstrzygnięcia oferty:
Ulica:
Miasto:
Województwo:
Położenie przedmiotu sprzedaży:
Ulica: Zdrojowa
Miasto: Kielce
Województwo: świętokrzyskie

samochody poleasingowesamochody poleasingowe
samochody poleasingowe
Praca   Polityka prywatności   Informacje prawne  Cookies

licytacje komornicze

  www.ikomornik.pl
Copyright © Dawro 2013. Wszelkie prawa zastrzeżone