strona główna     strona główna
wyszukiwarka zaawansowana szukaj
Komornik Sądowy przy SR w Drawsku Pomorskim Anna Kucharska Kancelaria Komornicza Złocieniec
Niezabudowana działka
(nieruchomości - działki)

LICYTACJA ZAKOŃCZONA

Podstawowe informacje:
Data: 2015-07-10
Godzina: 08:20:00
Przedmiot sprzedaży: Niezabudowana działka
Cena wywoławcza: 232 008,75
Forma sprzedaży: I licytacja
KM: 137/12
Opis:

 

 

OGŁOSZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Drawsku Pomorskim Anna Kucharska (tel. (94) 712 78 07) ogłasza, że dnia

 

10 lipca 2015 r. o godz. 8:20

 

w budynku Sądu Rejonowego w Drawsku Pomorskim mającego siedzibę przy ul. Jasnej 3,  w sali nr 1, odbędzie się

 

PIERWSZA LICYTACJA

 

udziału 1/2 we współwłasności nieruchomości gruntowej niezabudowanej składającej się z działek 4/4, 4/5, 5/5, 2/1, 4/8 o powierzchni 1,2741 ha położonej w obrębie ewidencyjnym nr 8 w Złocieńcu przy ul. Połczyńskiej 12, należącego do dłużników: (…), dla której Sąd Rejonowy w Drawsku Pomorskim V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr KO1D/00027916/6.

 

Suma oszacowania wynosi 309 345,00 zł (cena zawiera podatek VAT), zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 232 008,75 zł (cena zawiera podatek VAT).

Licytant przystępujący do przetargu zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 1/10 sumy oszacowania, tj. 30 934,50 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika:

Bank Polska Kasa Opieki SA I O. w Łobzie 65 1240 3871 1111 0010 3715 2087

Zgodnie z przepisem art. 976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.

Zgodnie z § 23 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28 marca 2011 r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług (Dz.U. Nr 68, poz. 360) komornicy sądowi wykonujący czynności egzekucyjne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego, w przypadku sprzedaży towarów, wystawiają w imieniu dłużnika i na jego rachunek faktury potwierdzające dokonanie sprzedaży tych towarów. Fakturę wystawia się, jeżeli na dłużniku spoczywa obowiązek podatkowy związany ze sprzedażą towarów.

 

Miejsce: licytacji / przetargu / rozstrzygnięcia oferty:
Ulica:
Miasto:
Województwo:
Położenie przedmiotu sprzedaży:
Ulica: Połczyńska
Miasto: Złocieniec
Województwo: zachodniopomorskie

samochody poleasingowesamochody poleasingowe
samochody poleasingowe
Praca   Polityka prywatności   Informacje prawne  Cookies

licytacje komornicze

  www.ikomornik.pl
Copyright © Dawro 2013. Wszelkie prawa zastrzeżone