strona główna     strona główna
wyszukiwarka zaawansowana szukaj
Kancelaria Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Świebodzinie Artura Łukomskiego
Nieruchomości
(nieruchomości - działki)

LICYTACJA ZAKOŃCZONA

Podstawowe informacje:
Data: 2015-07-14
Godzina: 00:00:00
Przedmiot sprzedaży: Nieruchomości
Cena wywoławcza: 6 975,00
Forma sprzedaży: I licytacja
KM: 494/13
Opis:

 

Działki o numerach ewidencyjnych 154/4, 154/6, 154/7, 182/3 znajdują się na terenie oznaczonym na podstawie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego dla miasta i gminy Zbąszynek jako E5 Ekologia – obszar rolniczej przestrzeni produkcyjnej. Działka 382/1 znajduje się na terenie oznaczonym na podstawie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego dla miasta i gminy Zbąszynek jako E5 – ekologia – obszar rolniczej przestrzeni produkcyjnej. Działki 154/27 i 172/5 znajduje się na terenie oznaczonym na podstawie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego dla miasta i gminy Zbąszynek jako E6.NF.15 – Ekologia – obszary rolnicze, które mogą być przeznaczone pod zabudowę urządzeniami wytwarzającymi energię z odnawialnych źródeł energii. Nieruchomość należy do (…). Dla przedmiotowej nieruchomości Sąd Rejonowy w Świebodzinie V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW ZG1S/00029655/4.

Licytacje zostaną wywołane w następujących godzinach:

 

Lp.

Godzina

Nr działki

Suma oszacowania

Suma wywołania

Rękojmia

1.

09:00

182/3

20 600,00 zł

15 450,00 zł

2 060,00 zł

2.

09:15

154/4

21 200,00 zł

15 900,00 zł

2 120,00 zł

3.

09:30

154/6

14 400,00 zł

10 800,00 zł

1 440,00 zł

4.

09:45

154/7

18 100,00 zł

13 575,00 zł

1 810,00 zł

5.

10:00

154/27

9 300,00 zł

6 975,00 zł

930,00 zł

6.

10:15

172/5

38 500,00 zł

28 875,00 zł

3 850,00 zł

7.

10:30

382/1

11 300,00 zł

8 475,00 zł

1 130,00 zł

 

Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA Oddział 1 w Zielonej Górze 49 1020 5402 0000 0602 0218 2160 najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg tj. do dnia 13 lipca 2015 r.

Zgodnie z art. 999 KPC prawomocne postanowienie o przysądzeniu własności jest tytułem wykonawczym do wprowadzenia nabywcy w posiadanie nieruchomości i opróżnienia z osób i rzeczy znajdujących się na tej nieruchomości pomieszczeń.

 

Szczegółowych informacji można uzyskać pod numerem 606 701 585 lub (68) 452 33 99.

 

Pobierz: Zdjecia.docx

 

 

Miejsce: licytacji / przetargu / rozstrzygnięcia oferty:
Ulica:
Miasto:
Województwo:
Położenie przedmiotu sprzedaży:
Ulica:
Miasto: Rogoziniec, Dąbrówka Wielkopolska
Województwo: lubuskie

samochody poleasingowesamochody poleasingowe
samochody poleasingowe
Praca   Polityka prywatności   Informacje prawne  Cookies

licytacje komornicze

  www.ikomornik.pl
Copyright © Dawro 2013. Wszelkie prawa zastrzeżone