strona główna     strona główna
wyszukiwarka zaawansowana szukaj
Komornik Sądowy przy SR w Kielcach Jolanta Piwowarczyk
Nieruchomość gruntowa
(nieruchomości - działki)

LICYTACJA ZAKOŃCZONA

Podstawowe informacje:
Data: 2015-07-31
Godzina: 15:10:00
Przedmiot sprzedaży: Nieruchomość gruntowa
Cena wywoławcza: 93 720,00
Forma sprzedaży: I licytacja
KM: 1414/13
Opis:

 

 

OBWIESZCZENIE

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Kielcach Jolanta Piwowarczyk zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że w dniu

 

31 lipca 2015 r. o godz. 15:10

 

w Wydziale Cywilnym Sądu Rejonowego w Kielcach, sala nr 19 odbędzie się

 

PIERWSZA LICYTACJA

 

nieruchomości opisanej jako nieruchomość gruntowa stanowiąca działki o numerze ewidencyjnym 82/3 i 82/4,  

położonej w miejscowości: Brzeziny, gm. Morawica,  

stanowiącej poprzednio własność dłużnika: (…),

posiadającej założoną księgę wieczystą w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Kielcach nr KI1L/00006614/6.

 

Nieruchomość oszacowana jest na kwotę: 124 960,00 zł.

Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi: 3/4 wartości oszacowania, tj. kwotę: 93 720,00 zł.

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości, tj.: 12 496,00 zł, najpóźniej w dniu poprzedzającym licytację w gotówce lub w postaci książeczki oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia Sądu o utracie rękojmi albo na rachunek bankowy komornika:

17 1020 2629 0000 9502 0015 8683 PKO BP SA I Oddział Kielce

z zaznaczeniem, iż wpłata dotyczy rękojmi do licytacji nieruchomości w sprawie sygn. akt KM 1414/13. 

Działki ewidencyjne o numerach 82/3 i 82/4 położone są w zachodniej części miejscowości Brzeziny. Działki niezabudowane i niezagospodarowane. Na nieruchomościach nie występują składniki budowlane i roślinne. Działki porośnięte trawą, zachwaszczone.

Nieruchomość tę można oglądać w ciągu dwóch tygodni przed licytacją. W tym czasie przeglądać można w sądzie akta postępowania egzekucyjnego wraz z elaboratem szacunkowym.

 

Szczegółowych informacji udziela Komornik pod numerem tel. (41) 368 24 41

 

Miejsce: licytacji / przetargu / rozstrzygnięcia oferty:
Ulica:
Miasto:
Województwo:
Położenie przedmiotu sprzedaży:
Ulica:
Miasto: Brzeziny
Województwo: świętokrzyskie

samochody poleasingowesamochody poleasingowe
samochody poleasingowe
Praca   Polityka prywatności   Informacje prawne  Cookies

licytacje komornicze

  www.ikomornik.pl
Copyright © Dawro 2013. Wszelkie prawa zastrzeżone