strona główna     strona główna
wyszukiwarka zaawansowana szukaj
Komornik Sądowy przy SR dla Krakowa-Podgórza Krzysztof Olbrich
Prawo do lokalu mieszkalnego
(nieruchomości - lokale mieszkalne)

LICYTACJA ZAKOŃCZONA

Podstawowe informacje:
Data: 2015-07-13
Godzina: 13:15:00
Przedmiot sprzedaży: Prawo do lokalu mieszkalnego
Cena wywoławcza: 48 667,33
Forma sprzedaży: II licytacja
KM: 4217/12
Opis:

 

 

OBWIESZCZENIE

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Krakowa-Podgórza w Krakowie Krzysztof Olbrich zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 983 kpc, że w dniu

 

13 lipca 2015 r. o godz. 13:15

 

w Sądzie Rejonowym dla Krakowa-Podgórza w Krakowie, sala D-23, odbędzie się:

 

DRUGA LICYTACJA

 

nieruchomości w postaci 1/2 udziału we spółdzielczym własnościowym prawie do lokalu mieszkalnego nr 55 położonego w Krakowie przy ul. Aleksandry 21, będącego własnością dłużnika: (…),  

posiadająca założoną księgę wieczystą w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego dla Krakowa-Podgórza w Krakowie nr KR1P/00357815/8.

 

Wartość 1/2 udziału nieruchomości oszacowany jest na kwotę: 73 001,00 zł (słownie: siedemdziesiąt trzy tysiące jeden złoty 00/100).

Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi 2/3 wartości oszacowania, tj. kwotę: 48 667,33 zł (słownie: czterdzieści osiem tysięcy sześćset sześćdziesiąt siedem złotych 33/100).

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości, tj. kwotę 7 300,10 zł.

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości zgodnie z art. 962 § 1 kpc najpóźniej w dniu poprzedzającym licytację w gotówce, przelewem na konto komornika

21 8619 0006 0030 0025 8010 0001

Małopolski Bank Spółdzielczy w Wieliczce Centrala,

podając jednocześnie tytuł wpłaty lub w postaci książeczki oszczędnościowej banków upoważnionych według prawa bankowego do jej wystawienia, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia Sądu. Po tym terminie wadium nie będzie przyjmowane.

Nieruchomość można oglądać w dniu 7 lipca 2015 r. o godz. 9:00-9:15, a elaborat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w biurze komornika.

 

Miejsce: licytacji / przetargu / rozstrzygnięcia oferty:
Ulica:
Miasto:
Województwo:
Położenie przedmiotu sprzedaży:
Ulica: Aleksandry
Miasto: Kraków
Województwo: małopolskie

samochody poleasingowesamochody poleasingowe
samochody poleasingowe
Praca   Polityka prywatności   Informacje prawne  Cookies

licytacje komornicze

  www.ikomornik.pl
Copyright © Dawro 2013. Wszelkie prawa zastrzeżone