strona główna     strona główna
wyszukiwarka zaawansowana szukaj
Kancelaria Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Świebodzinie Artura Łukomskiego
Działka niezabudowana
(nieruchomości - działki)

LICYTACJA ZAKOŃCZONA

Podstawowe informacje:
Data: 2015-07-14
Godzina: 10:50:00
Przedmiot sprzedaży: Działka niezabudowana
Cena wywoławcza: 158 625,00
Forma sprzedaży: I licytacja
KM: 1608/14
Opis:

 


OGŁOSZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI O NUMERZE KW ZG1S/00045824/8

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Świebodzinie Artur Łukomski na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu

 

14 lipca 2015 r. o godz. 10:50

 

w Sądzie Rejonowym w Świebodzinie 66-200 ŚWIEBODZIN, Park Chopina 3 odbędzie się

 

PIERWSZA LICYTACJA NIERUCHOMOŚCI

 

gruntowej niezabudowanej, która składa się z działki o numerze ewidencyjnym 148/9. Symbol klaso-użytku RIIIb, o powierzchni 1,9054 ha i RIVa o powierzchni 0,8046 ha. Łączna powierzchnia 2,7100 ha. Nieruchomość jest położona w Rogozińcu w gminie Zbąszynek. Kształt działki przypomina wielobok foremny. Działka jest niezabudowana. Działka jest ogrodzona siatką stalową powlekaną na słupkach stalowych o wysokości 1,70 m na długości 680 mb (według pomiarów biegłego). Brama prowadząca do działki z profili stalowych, dwuskrzydłowa. Furtka wykonana z profili stalowych. Nieruchomość częściowo utwardzona nawierzchnią z asfaltu na powierzchni 5 560 m2. Nawierzchnia z kostki poz-bruk na powierzchni 310 m2. Na działce ustawiono 11 szt. pojedynczych lamp oraz 4 szt. podwójnych. Linia oświetleniowa nieczynna, brak zasilania (odłączone z sieci). Stacja transformatorowa napowietrzna, wyposażona w transformator, rozdzielnię energii. Stacja została odłączona od sieci, aktualnie nieużytkowana. Warunkiem koniecznym do korzystania z urządzenia jest uzyskanie stosowanych zezwoleń na podłączenie jej do sieci. Dojazd do nieruchomości drogą asfaltową relacji Zbąszynek-Lutol Suchy. Działka 148/9 znajduje się na terenie opisanym jako E5 ekologia – obszar rolniczej przestrzeni produkcyjnej. Wcześniej działka była użytkowana jako baza firm budujących autostradę A2. Nieruchomość należy do (…). Dla przedmiotowej nieruchomości Sąd Rejonowy w Świebodzinie V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW ZG1S/00045824/8.

 

Suma oszacowania wynosi 211 500,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 158 625,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 21 150,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA Oddział 1 w Zielonej Górze 49 1020 5402 0000 0602 0218 2160 najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg tj. do dnia 13 lipca 2015 r.

Zgodnie z art. 999 KPC prawomocne postanowienie o przysądzeniu własności jest tytułem wykonawczym do wprowadzenia nabywcy w posiadanie nieruchomości i opróżnienia z osób i rzeczy znajdujących się na tej nieruchomości pomieszczeń.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.

 

Szczegółowych informacji można uzyskać pod numerem 606 701 585 lub (68) 452 33 99.

 

Pobierz: Zdjecia.docx

 

 

Miejsce: licytacji / przetargu / rozstrzygnięcia oferty:
Ulica:
Miasto:
Województwo:
Położenie przedmiotu sprzedaży:
Ulica:
Miasto: Rogoziniec
Województwo: lubuskie

samochody poleasingowesamochody poleasingowe
samochody poleasingowe
Praca   Polityka prywatności   Informacje prawne  Cookies

licytacje komornicze

  www.ikomornik.pl
Copyright © Dawro 2013. Wszelkie prawa zastrzeżone