strona główna     strona główna
wyszukiwarka zaawansowana szukaj
Agata Prucnal Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe "ARSAN" w upadłości likwidacyjnej
Postępowanie upadłościowe
(inne - inne)

LICYTACJA ZAKOŃCZONA

Podstawowe informacje:
Data: 2015-07-22
Godzina: 00:00:00
Przedmiot sprzedaży: Postępowanie upadłościowe
Cena wywoławcza: 0,00
Forma sprzedaży: inne
KM:
Opis:

 

 

OBWIESZCZENIE

 

Sąd Rejonowy w Kielcach Wydział V Gospodarczy Sekcja ds. Upadłościowych i Naprawczych postanowieniem z dnia 3 czerwca 2015 r. sygn. akt V GUu 4/15 uchylił układ zawarty w dniu 16 lipca 2014 r. w postępowaniu upadłościowym Agaty Prucnal, prowadzącej działalność gospodarczą pod firmą Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe „ARSAN” w upadłości układowej z siedzibą w Kielcach (sygn. akt V GUp 12/13) zatwierdzony postanowieniem Sądu upadłościowego z dnia 20 sierpnia 2014 r. i otworzył postępowanie upadłościowe wobec Agaty Prucnal, prowadzącej działalność gospodarczą pod firmą Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe „ARSAN” w upadłości układowej z siedzibą w Kielcach; zmienił sposób prowadzenia postępowania upadłościowego w stosunku do Agaty Prucnal, prowadzącej działalność gospodarczą pod firmą Przedsiębiorstwo Handlowo- Usługowe „ARSAN” w upadłości układowej z siedzibą w Kielcach z postępowania z możliwością zawarcia układu na postępowanie obejmujące likwidację majątku Upadłego; wyznaczył Sędziego-komisarza w osobie Doroty Tylus-Chałońskiej, Sędziego Sądu Rejonowego w Kielcach; wyznaczył Syndyka w osobie Emilii Polańskiej; wezwał wierzycieli Upadłego, których wierzytelności powstały po ogłoszeniu upadłości Agaty Prucnal, prowadzącej działalność gospodarczą pod firmą Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe „ARSAN” z siedzibą w Kielcach to jest po dniu 19 czerwca 2013 r., aby zgłaszali swoje wierzytelności do Sędziego-komisarza w terminie jednego miesiąca od daty dokonania obwieszczeń w Monitorze Sądowym i Gospodarczym oraz w dzienniku o zasięgu lokalnym; wezwał osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do Upadłego, jeżeli powstały po dacie 19 czerwca 2013 r. i nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie dwóch miesięcy, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym.

Postępowanie upadłościowe będzie się toczyć pod sygn. akt V GUp 32/15.

 

Miejsce: licytacji / przetargu / rozstrzygnięcia oferty:
Ulica:
Miasto:
Województwo:
Położenie przedmiotu sprzedaży:
Ulica:
Miasto: Kielce
Województwo: świętokrzyskie

samochody poleasingowesamochody poleasingowe
samochody poleasingowe
Praca   Polityka prywatności   Informacje prawne  Cookies

licytacje komornicze

  www.ikomornik.pl
Copyright © Dawro 2013. Wszelkie prawa zastrzeżone