strona główna     strona główna
wyszukiwarka zaawansowana szukaj
PSS Społem
Kandydat na stanowisko Prezesa
(inne - inne)

LICYTACJA ZAKOŃCZONA

Podstawowe informacje:
Data: 2015-07-06
Godzina: 00:00:00
Przedmiot sprzedaży: Kandydat na stanowisko Prezesa
Cena wywoławcza: 0,00
Forma sprzedaży: inne
KM:
Opis:

 

 

OGŁOSZENIE

 

Rada Nadzorcza

Społem PSS w Wieliczce poszukuje kandydata na stanowisko Prezesa

 

Kandydat na Prezesa powinien spełniać następujące kryteria:

 

 1. Wykształcenie wyższe: mile widziany kierunek: handel.
 1. Korzystanie z pełni praw publicznych oraz pełna zdolność do czynności prawnych.
 1. Co najmniej 10-letni staż pracy, w tym 5-letnie doświadczenie na stanowisku kierowniczym.
 1. Brak przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym.
 1. Znajomość zagadnień ekonomiczno-prawnych, w tym prawa spółdzielczego.
 1. Doświadczenie w budowaniu i realizacji biznesplanów i programów naprawczych.
 1. Zdolności przywódcze, komunikacyjne, elastyczność oraz umiejętność wprowadzania zmian.
 1. Niekaralność i brak toczących się postępowań karnych wobec kandydata.

 

II. Zgłoszenia kandydatów powinny zawierać:

 

 1. List motywacyjny zawierający oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych przez Społem PSS w Wieliczce w zakresie niezbędnych do przeprowadzenia postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko Prezesa.
 1. Życiorys zawodowy.
 1. Poświadczone kopie następujących dokumentów:

-       dowodu tożsamości,

-       dyplomu ukończenia wyższej uczelni,

-       świadectw pracy.

 1. Inne dokumenty potwierdzające dodatkowe kwalifikacje i umiejętności kandydata.
 1. Odpisy dokumentów, o których mowa w pkt. 3 mogą być poświadczone przez kandydata, jednakże oryginały lub urzędowe odpisy tych dokumentów kandydat jest zobowiązany do przedstawienia Radzie Nadzorczej najpóźniej w trakcie rozmowy kwalifikacyjnej.

 

III. Oferty wraz z dokumentami należy składać osobiście w siedzibie Spółdzielni: Wieliczka, ul. Powstania Warszawskiego 12 (budynek SDH Kinga) pokój  nr 5 w godz. od 7:00-15:00 od poniedziałku do piątku do dnia 6.07.2015 r.

 

Ogłaszający nabór kwalifikacyjny będzie mógł bez podania przyczyn w każdym czasie zakończyć go bez wyłaniania kandydatów.

Zgłoszenia złożone po terminie oraz nie spełniające wymogów formalnych nie podlegają rozpatrzeniu.

Kandydat spełniający wymogi formalne zostanie indywidualnie powiadomiony o terminie rozmów kwalifikacyjnych.

Rada Nadzorcza nie zwraca kosztów ponoszonych przez kandydatów.

 

Miejsce: licytacji / przetargu / rozstrzygnięcia oferty:
Ulica:
Miasto:
Województwo:
Położenie przedmiotu sprzedaży:
Ulica:
Miasto: Wieliczka
Województwo: małopolskie

samochody poleasingowesamochody poleasingowe
samochody poleasingowe
Praca   Polityka prywatności   Informacje prawne  Cookies

licytacje komornicze

  www.ikomornik.pl
Copyright © Dawro 2013. Wszelkie prawa zastrzeżone