strona główna     strona główna
wyszukiwarka zaawansowana szukaj
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Krakowa Krowodrzy Patryk Duda
Zabudowana nieruchomość
(nieruchomości - działki)

LICYTACJA ZAKOŃCZONA

Podstawowe informacje:
Data: 2015-07-15
Godzina: 13:20:00
Przedmiot sprzedaży: Zabudowana nieruchomość
Cena wywoławcza: 181 185,00
Forma sprzedaży: I licytacja
KM: 219/14
Opis:

 

 

OBWIESZCZENIE

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Krakowa-Krowodrzy w Krakowie Patryk Duda zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że w dniu

 

15 lipca 2015 r. o godz. 13:20

 

w sali nr D -123 Sądu Rejonowego w Krakowie-Krowodrzy w Krakowie odbędzie się:

 

PIERWSZA LICYTACJA

 

nieruchomości gruntowej położonej w Rybnej gm. Czernichów składającej się z działki gruntowej o nr 1249 o powierzchni 1 500 m2 zabudowanej budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym, piętrowym, z nieużytkowym poddaszem, częściowo podpiwniczonym o powierzchni użytkowej 112,50 m2 oraz stodołą z dwoma pomieszczeniami gospodarczymi i piwniczką oraz działki gruntowej o nr 1495/1 o powierzchni 1 300 m2 niezabudowanej, użytkowanej rolniczo posiadającej założoną Księgę Wieczystą KR1K/00010519/4 w Sądzie Rejonowym dla Krakowa-Krowodrzy w Krakowie VII Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych w Czernichowie stanowiącej własność dłużnika: (…).

 

Nieruchomość oszacowana jest na kwotę: 241 579,00 zł.

Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi: 3/4 wartości oszacowania, tj. kwotę: 181 185,00 zł.

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości, tj. kwotę 24 158,00 zł, najpóźniej w dniu poprzedzającym licytację w gotówce lub w postaci książeczki oszczędnościowej Banków upoważnionych według prawa bankowego do jej wystawienia, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia Sądu. Rękojmię można wpłacić również w wyżej wymienionym terminie na rachunek komornika o nr

72 1910 1048 2116 3512 9427 0001

Deutsche Bank PBC SA Centrum Operacji Bankowych.

Nieruchomość można oglądać w dniu 7 lipca 2015 r. w godz. 14:00-14:30.

Elaborat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w biurze komornika.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie spod egzekucji tej nieruchomości lub innych przedmiotów razem z nią zajętych i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 

Miejsce: licytacji / przetargu / rozstrzygnięcia oferty:
Ulica:
Miasto:
Województwo:
Położenie przedmiotu sprzedaży:
Ulica:
Miasto: Rybna
Województwo: małopolskie

samochody poleasingowesamochody poleasingowe
samochody poleasingowe
Praca   Polityka prywatności   Informacje prawne  Cookies

licytacje komornicze

  www.ikomornik.pl
Copyright © Dawro 2013. Wszelkie prawa zastrzeżone