strona główna     strona główna
wyszukiwarka zaawansowana szukaj
Komornik Sądowy przy SR w Świnoujściu Piotr Żygadło
Nieruchomość gruntowa zabudowana
(nieruchomości - działki)

LICYTACJA ZAKOŃCZONA

Podstawowe informacje:
Data: 2015-08-12
Godzina: 14:45:00
Przedmiot sprzedaży: Nieruchomość gruntowa zabudowana
Cena wywoławcza: 123 266,67
Forma sprzedaży: II licytacja
KM: 277/14
Zdjęcia:
Opis:

 

 

 

OBWIESZCZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

nr KW SZ1W/00001377/5

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Świnoujściu Piotr Żygadło na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu

 

12 sierpnia 2015 r. o godz. 14:45

 

w budynku Sądu Rejonowego w Świnoujściu mającego siedzibę przy ul. Paderewskiego 6 w sali nr 205, odbędzie się:

 

DRUGA LICYTACJA

 

należącego do dłużnika: (…) wieczystego użytkowania nieruchomości gruntowej zabudowanej nr 240 o powierzchni 665 m2 będącej w użytkowaniu wieczystym, zabudowanej budynkiem mieszkalnym w zabudowie wolnostojącej stanowiący od gruntu odrębną nieruchomość,

położonej: 72-600 Świnoujście, obręb Warszów 14, ul. Wrzosowa 5, (obecnie nr 6, na budynku w dniu opisu i oszacowania na nieruchomości widniał nr 5),

dla której Sąd Rejonowy w Świnoujściu Wydział V Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW [NKW SZ1W/00001377/5].

 

1. Charakterystyka działki:

Działka nr 240 posiada kształt zwarty, regularny, przypominający prostokąt. Powierzchnia działki wynosi: 665 m2. Teren płaski. Działka zabudowana jest budynkiem mieszkalnym wybudowanym w technologii tradycyjnej najprawdopodobniej w latach przedwojennych. Działka ogrodzona jest płotem z siatki stalowej rozpiętej między słupkami stalowymi. Brama oraz furtka wykonana z elementów

stalowych. Nieruchomość porośnięta jest trawą.

Podstawowe dane działki:

Jak wynika z wypisu z rejestru gruntów i informacji uzyskanych podczas wizji lokalnej działka nr 240 posiada następująca charakterystykę:

Miasto: Świnoujście.

Ulica: Wrzosowa 6.

Księga wieczysta nr: SZ1W/00001377/5.

Działka nr 240 o powierzchni 665 m2.

 

Rodzaj użytków gruntowych dla działki nr 240: B o powierzchni 665 m2 (z czego B oznacza tereny mieszkaniowe).

Kształt działki: płaski, korzystny. Teren ogródka porośnięty roślinnością trawiastą, drzewami oraz roślinnością ozdobną.

Warunki gruntowo-wodne: zadowalające.

Dojazd: droga nieutwardzona.

Nasłonecznienie: przeciętne.

Sposób użytkowania (obecny): na nieruchomości znajduje się budynek mieszkalny, ogrodzenie, nasadzenia, infrastruktura. Zgodnie z wpisem do księgi wieczystej grunt przeznaczony jest na tereny mieszkaniowe.

Działka uzbrojona jest w następujące urządzenia infrastruktury technicznej:

- instalacja wodna,

- instalacja kanalizacyjna (szambo),

- instalacja elektroenergetyczna.

Działka graniczy:

- od strony północnej z zabudowaną działką nr 239,

- od strony wschodniej z działką nr 242/4 stanowiącą drogę dojazdowa,

- od strony południowej z zabudowaną działką nr 241,

- od strony zachodniej z działką nr 266/3 stanowiącą las.

 

2. Budynek mieszkalny:

Budynek mieszkalny w zabudowie wolnostojącej, parterowy z poddaszem użytkowym,

niepodpiwniczony. Przykryty dachem wielospadowym, konstrukcji drewnianej krytym dachówką oraz papą. Budynek wybudowano w technologii tradycyjnej najprawdopodobniej w latach przedwojennych.

Parametry budynku mieszkalnego (dane według pomiarów dokonanych przez biegłego powołanego do wyceny nieruchomości, podczas wizji lokalnej):

- Ilość kondygnacji 1 + poddasze użytkowe,

- Powierzchnia użytkowa 128,46 m2,

Struktura i powierzchnia pomieszczeń w domu mieszkalnym (dane według pomiarów dokonanych przez biegłego powołanego do wyceny nieruchomości, podczas wizji lokalnej):

Parter:

- korytarz 12,42 m2

- wiatrołap 1,33 m2

- pokój 10,41 m2

- pokój 15,01 m2

- pokój 13,64 m2

- łazienka 3,9 m2

- pomieszczenie gospodarcze 7,16 m2

- wc 0,91 m2

- kuchnia 11,55 m2

- pomieszczenie gospodarcze 10,63 m2

Łączna powierzchnia 86,96 m2.

Poddasze użytkowe:

- schody 3,67 m2

- korytarz 4,15 m2

- pokój 7,83 m2

- pokój 11,81 m2

- pokój 4,72 m2

- pokój 9,32 m2

Łączna powierzchnia 41,50 m2.

 

Charakterystyka budynku mieszkalnego:

Ściany: z cegły.

Drzwi zewnętrzne: drewniane, częściowo przeszklone w przeciętnym stanie techniczno-użytkowym.

Stolarka okienna: pcv oraz drewniana w dobrym i przeciętnym stanie użytkowym.

Parapety: wewnętrzne pcv w dobrym stanie techniczno-użytkowym.

Schody: wewnętrzne na poddasze, masywne, prefabrykowane w przeciętnym stanie techniczno-użytkowym.

Tynki wewnętrzne: w pomieszczeniach mieszkalnych ściany pokryte farbą ścienną oraz tapetą w przeciętnym i w słabszym stanie techniczno-użytkowym (widoczne zalania ścian i sufitów, zagrzybienia). W kuchni ściany pokryte farbą ścienną oraz glazurą w słabszym stanie techniczno-użytkowym. Na korytarzach ściany pokryte farbą ścienną w przeciętnym stanie techniczno-użytkowym. W łazience ściany pokryte farbą ścienną oraz glazura w przeciętnym stanie techniczno-użytkowym. W wc ściany pokryte panelami w słabszym stanie techniczno-użytkowym.

Podłogi: w pomieszczeniach panele podłogowe, posadzka betonowa oraz płyty podłogowe w dobrym i przeciętnym stanie techniczno-użytkowym. W kuchni wykładzina PCV w słabszym stanie techniczno-użytkowym. Na korytarzach terakota w przeciętnym stanie techniczno-użytkowym. W łazience terakota w słabszym stanie techniczno-użytkowym. W wc terakota w przeciętnym stanie techniczno-użytkowym.

Dach: wielospadowy, konstrukcji drewnianej, kryty dachówka cementową.

Tynki zewnętrzne: ściany otynkowane i pokryte farba ścienną, (widoczne ubytki w tynkach).

Rynny i rury spustowe: z blachy stalowej, ocynkowanej.

Funkcjonalność: przeciętna. Dom przeznaczony jest w chwili obecnej dla 3-5 mieszkańców.

Standard wykończenia i wyposażenia oraz jakość użytych materiałów daje podstawę do określenia standardu jako niskiego a stanu technicznego jako pogorszonego.

 

Instalacje w budynku

- instalacja wodociągowa,

- instalacja kanalizacyjna,

- instalacja energetyczna,

- instalacja grzewcza, z pieca na paliwo stałe,

- instalacja wody ciepłej z pieca na paliwo stałe,

- instalacja wentylacji spalinowej.

Wartość rynkowa praw użytkowania wieczystego przedmiotowej nieruchomości oznaczonej w księdze wieczystej SZ1W/00001377/5 wynosi: 184 900,00 zł (słownie: sto osiemdziesiąt cztery tysiące dziewięćset złotych). W tym wartość rynkowa użytkowania wieczystego samej działki gruntu nr 240, tj. nieruchomości oznaczonej w księdze wieczystej SZ1W/00001377/5 bez uwzględnienia naniesień wg stanu na dzień wizji lokalnej biegłego i cen obecnych wynosi: 74 000,00 zł (słownie: siedemdziesiąt cztery tysiące złotych).

Wartość naniesień znajdujących się na przedmiotowej działce nr 240 tj. nieruchomości oznaczonej w księdze wieczystej SZ1W/00001377/5 bez uwzględnienia wartości gruntu wynosi: 110 900,00 zł słownie sto dziesięć tysięcy dziewięćset złotych.

 

Suma oszacowania wynosi 184 900,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 123 266,67 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 18 490,00zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika:

Bank Polska Kasa Opieki SA I O. w Świnoujściu 49 1240 3914 1111 0010 5196 8787

najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Art. 969. § 1. Jeżeli nabywca nie wykonał w terminie warunków licytacyjnych co do zapłaty ceny, traci rękojmię, a skutki przybicia wygasają. Uiszczoną część ceny zwraca się. Następstwa te sąd stwierdza postanowieniem, na które przysługuje zażalenie.

§ 2. Od nabywcy nieskładającego rękojmi, który nie wykonał warunków licytacyjnych, ściąga się rękojmię w trybie egzekucji należności sądowych.

§ 3. Z rękojmi utraconej przez nabywcę lub od niego ściągniętej pokrywa się koszty egzekucji związane ze sprzedażą, a reszta wchodzi w skład sumy uzyskanej w egzekucji albo jeżeli egzekucja została umorzona, jest przelewana na dochód Skarbu Państwa.

Zgodnie z przepisem art. 976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule. W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie oraz przeglądać w kancelarii komornika odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 

 

Miejsce: licytacji / przetargu / rozstrzygnięcia oferty:
Ulica:
Miasto:
Województwo:
Położenie przedmiotu sprzedaży:
Ulica: Wrzosowa
Miasto: Świnoujście
Województwo: zachodniopomorskie

samochody poleasingowesamochody poleasingowe
samochody poleasingowe
Praca   Polityka prywatności   Informacje prawne  Cookies

licytacje komornicze

  www.ikomornik.pl
Copyright © Dawro 2013. Wszelkie prawa zastrzeżone