strona główna     strona główna
wyszukiwarka zaawansowana szukaj
Komornik Sądowy przy SR dla Krakowa-Podgórza Patryk Klimczak
Nieruchomość gruntowa
(nieruchomości - działki)

LICYTACJA ZAKOŃCZONA

Podstawowe informacje:
Data: 2015-07-13
Godzina: 11:00:00
Przedmiot sprzedaży: Nieruchomość gruntowa
Cena wywoławcza: 65 232,74
Forma sprzedaży: I licytacja
KM: 277/11
Opis:

 

 

OBWIESZCZENIE

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Krakowa-Podgórza w Krakowie Patryk Klimczak zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że w dniu

 

13 lipca 2015 r. o godz. 11:00

 

w sali nr D-28 Sądu Rejonowego dla Krakowa-Podgórza Wydział XII Cywilny w Krakowie odbędzie się:

 

PIERWSZA LICYTACJA

 

udziału we współwłasności nieruchomości gruntowej położonej w Krakowie stanowiącej działki ewidencyjne nr 305/2, 305/3 i 303/7 obręb 0031 Podgórze, zabudowanej zespołem budynków wielorodzinnych przy ul. Kamieniarskiej 31, wynoszący 5545/141607 części, odnoszący się do lokali i pomieszczeń, które nie zostały wyodrębnione jako odrębne nieruchomości. Do części nieruchomości niewyodrębnionych zalicza się położony na parterze:

- garaż jednostanowiskowy nr 5 o powierzchni 19,26 m2,

- garaż jednostanowiskowy nr 6 o powierzchni 18,66 m2.

Położone w piwnicy:

- pomieszczenia gospodarcze nr 1 o powierzchni 4,52 m2,

- pomieszczenia gospodarcze nr 2 o powierzchni 4,99 m2,

- pomieszczenia gospodarcze nr 3 o powierzchni 5,92 m2,

- pomieszczenia gospodarcze nr 5 o powierzchni 2,10 m2.

Udział stanowi własność dłużnika (…). Księga wieczysta założona w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego dla Krakowa-Podgórza w Krakowie nr KR1P/00297349/1.

 

Kwota oszacowania wynosi 70 713,00 zł wraz z należnym podatkiem VAT w stawce obowiązującej na dzień sprzedaży który w dniu obwieszczenia wynosi 23%, tj. kwota 86 976,99 zł. Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi 3/4 wartości oszacowania, tj. kwotę 53 034,75 zł wraz z należnym podatkiem VAT w stawce obowiązującej na dzień sprzedaży, który w dniu obwieszczenia wynosi 23%, tj. kwota 65 232,74 zł.

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości wraz z należnym podatkiem VAT w stawce obowiązującej na dzień sprzedaży, który w dniu obwieszczenia wynosi 23%, tj. kwotę: 8 697,69 zł. Wadium należy wpłacić przelewem na rachunek komornika: 55 8619 0006 0030 0325 8055 0001 w Małopolskim Banku Spółdzielczym w Wieliczce najpóźniej na trzy dni przed terminem licytacji (w tytule przelewu należy wpisać imię i nazwisko wpłacającego oraz sygnaturę Km 277/11) albo w gotówce w kancelarii komornika najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg (wpłacający proszony jest o złożenie wniosku wskazującego numer rachunku bankowego, na który ma zostać zwrócone wadium). Wadium może być złożone również w postaci książeczki oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego do jej wystawienia, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu.

W dniu licytacji wadium nie będzie przyjmowane.

 

Miejsce: licytacji / przetargu / rozstrzygnięcia oferty:
Ulica:
Miasto:
Województwo:
Położenie przedmiotu sprzedaży:
Ulica: Kamieniarska
Miasto: Kraków
Województwo: małopolskie

samochody poleasingowesamochody poleasingowe
samochody poleasingowe
Praca   Polityka prywatności   Informacje prawne  Cookies

licytacje komornicze

  www.ikomornik.pl
Copyright © Dawro 2013. Wszelkie prawa zastrzeżone