strona główna     strona główna
wyszukiwarka zaawansowana szukaj
Komornik Sądowy przy SR w Białymstoku Paweł Kosowski
Nieruchomość
(nieruchomości - działki)

LICYTACJA ZAKOŃCZONA

Podstawowe informacje:
Data: 2015-07-13
Godzina: 09:30:00
Przedmiot sprzedaży: Nieruchomość
Cena wywoławcza: 278 571,00
Forma sprzedaży: II licytacja
KM: 2008/12
Opis:

 

 

OGŁOSZENIE O LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Białymstoku Paweł Kosowski na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu

 

13 lipca 2015 r. o godz. 9:30

 

w budynku Sądu Rejonowego w Białymstoku mającego siedzibę przy ul. Adama Mickiewicza 103, 15-950 Białystok, w sali XIV,  odbędzie się

 

DRUGA LICYTACJA

 

nieruchomości o powierzchni 0,1878 ha zabudowana budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym o powierzchni użytkowej 117,78 m2 oraz budynkiem gospodarczym z zadaszoną wiatą na opał o łącznej powierzchni użytkowej 55,76 m2,

należącej na zasadzie wspólności ustawowej majątkowej małżeńskiej do dłużników Marcina Mazur oraz Grażyny Mazur,

położonej: w miejscowości Lewickie-Stacja 31, gmina Juchnowiec Kościelny,

dla której Sąd Rejonowy w Białymstoku IX Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW BI1B/00132871/8.

 

Suma oszacowania wynosi 417 856,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 278 571,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 41 786,00 zł najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Rękojmię można wpłacić w kancelarii Komornika lub na poniższe konto Komornika do dnia 12.07.2015 r. (w przypadku wpłaty na konto liczy się data wpływu na rachunek bankowy Komornika):

Podlasko-Mazurski Bank Spółdzielczy w Zabłudowie 67 8099 0004 0014 9259 2000 0010.

najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Zgodnie z treścią art. 953 §1 pkt 4 kpc rękojmia może także być złożona w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi.

Zgodnie z przepisem art. 976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeśli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie służebności i prawa dożywotnika, jeśli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględniane w dalszym toku postępowania i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzaniu własności.

Szczegółowych informacji udziela Komornik pod numerem tel. (85) 744 77 66

 

Miejsce: licytacji / przetargu / rozstrzygnięcia oferty:
Ulica:
Miasto:
Województwo:
Położenie przedmiotu sprzedaży:
Ulica:
Miasto: Lewickie-Stacja
Województwo: podlaskie

samochody poleasingowesamochody poleasingowe
samochody poleasingowe
Praca   Polityka prywatności   Informacje prawne  Cookies

licytacje komornicze

  www.ikomornik.pl
Copyright © Dawro 2013. Wszelkie prawa zastrzeżone