strona główna     strona główna
wyszukiwarka zaawansowana szukaj
Morska Stocznia Remontowa Gryfia SA
Działki 
(nieruchomości - działki)

LICYTACJA ZAKOŃCZONA

Podstawowe informacje:
Data: 2015-07-06
Godzina: 10:30:00
Przedmiot sprzedaży: Działki 
Cena wywoławcza: 0,00
Forma sprzedaży: inne
KM:
Opis:

 

 

Morska Stocznia Remontowa „Gryfia” S.A.

ul. Ludowa 13, 71-700 Szczecin

 

ogłasza

 

rozpoczęcie postępowania prowadzonego w trybie publicznego
zaproszenia do negocjacji

w sprawie zbycia prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej
wraz z prawem własności budynków i innych urządzeń,
położonej w Świnoujściu przy ul. Ludzi Morza 16

 

  1. Przedmiotem postępowania jest część nieruchomości gruntowej, składającej się z działek o numerze ewidencyjnym 244 i  245/5 z obrębu 0014 Warszów 14 przy ul. Ludzi Morza 16, dla której Sąd Rejonowy w Świnoujściu, V Wydział Ksiąg Wieczystych, prowadzi księgę wieczystą nr SZ1W/00009333/1, powierzchnia której to części wynosi ok. 7,7512 ha, wraz ze znajdującymi się na niej budynkami i innymi urządzeniami. Szczegółowy przedmiot zbycia określa regulamin przywołany w punkcie 6 ogłoszenia.
  1. Odpowiedzi z adnotacją „Odpowiedź na zaproszenie do negocjacji w sprawie praw do nieruchomości przy ul. Ludzi Morza 16 (MSR Gryfia S.A.). Nie otwierać przed 6.07.2015 r. godz. 10:30”, należy składać w formie pisemnej w siedzibie Stoczni, tj. w Szczecinie przy ul. Ludowej 13, w pokoju 211 w budynku G-118 (Wyspa Górno-Okrętowa), do dnia 3.07.2015 r. do godziny 13:00. W przypadku przesyłania odpowiedzi za pośrednictwem poczty lub firm kurierskich datą złożenia odpowiedzi będzie dzień jej wpływu do Stoczni.
  1. Kwota wadium w postępowaniu wynosi 30 000,00 zł (słownie: trzydzieści tysięcy złotych). Wadium należy wnieść w pieniądzu na rachunek bankowy Stoczni o numerze 13 1240 3914 1111 0000 3087 5364 prowadzony w PEKAO SA O. Szczecin do terminu składania odpowiedzi.
  1. Odpowiedź jest wiążąca przez okres 90 dni od dnia otwarcia odpowiedzi.
  1. Otwarcie odpowiedzi odbędzie się w siedzibie Stoczni, tj. w Szczecinie przy ul. Ludowej 13, w pokoju 212 w budynku G-118 (Wyspa Górno-Okrętowa), w dniu 6.07.2015 r. o godzinie 10:30.
  1. Szczegółowe informacje, postanowienia i zasady dotyczące postępowania i przedmiotu postępowania zawarte są w: (i) Regulaminie postępowania prowadzonego w trybie publicznego zaproszenia do negocjacji w sprawie zbycia prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej położonej w Świnoujściu przy ul. Ludzi Morza 16 wraz z prawem własności budynków i innych urządzeń oraz (ii) w dokumentacji przedmiotu postępowania.
  1. Regulamin postępowania jest zamieszczony na stronie internetowej Stoczni www.msrgryfia.pl w biuletynie informacji publicznej. Dokumentacja przedmiotu postępowania znajduje się w siedzibie Stoczni, tj. w Szczecinie przy ul. Ludowej 13, w pokoju 513 w budynku G-118 (Wyspa Górno-Okrętowa).
  1. Osobą uprawnioną do udzielania informacji w sprawie postępowania i przedmiotu postępowania jest Waldemar Barczyk, tel. kom.: 668 324 290.
  1. Stocznia zastrzega sobie prawo odstąpienia od postępowania, a także do zmiany niniejszego ogłoszenia i postanowień Regulaminu, jak również inne uprawnienia zastrzeżone w Regulaminie.

 

 

Miejsce: licytacji / przetargu / rozstrzygnięcia oferty:
Ulica:
Miasto:
Województwo:
Położenie przedmiotu sprzedaży:
Ulica: Ludzi Morza
Miasto: Warszów
Województwo: zachodniopomorskie

samochody poleasingowesamochody poleasingowe
samochody poleasingowe
Praca   Polityka prywatności   Informacje prawne  Cookies

licytacje komornicze

  www.ikomornik.pl
Copyright © Dawro 2013. Wszelkie prawa zastrzeżone