strona główna     strona główna
wyszukiwarka zaawansowana szukaj
Komornik Sądowy przy SR w Grodzisku Mazowieckim Iwona Michalak
Niezabudowana nieruchomość
(nieruchomości - lokale mieszkalne)

LICYTACJA ZAKOŃCZONA

Podstawowe informacje:
Data: 2015-08-12
Godzina: 14:00:00
Przedmiot sprzedaży: Niezabudowana nieruchomość
Cena wywoławcza: 81 150,00
Forma sprzedaży: I licytacja
KM: 4393/14
Opis:

 

 

OGŁOSZENIE O LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Grodzisku Mazowieckim Iwona Michalak (tel. (22) 243 42 63) na podstawie art. 953 k.p.c. podaje do publicznej wiadomości, że w dniu

 

12 sierpnia 2015 r. o godz. 14:00

 

w budynku Sądu Rejonowego w Grodzisku Mazowieckim mającego siedzibę przy ul. Bartniaka 21/23, w sali nr 4, odbędzie się

 

PIERWSZA LICYTACJA

 

nieruchomości gruntowej niezabudowanej w skład której wchodzi 1 działka ewidencyjna nr 5/5 z obrębu Marynin o powierzchni 0,1790 ha,

należącej do dłużnika: (…),

położonej: Grodzisk Mazowiecki, Marynin, w rejonie ul. Mazowieckiej,

dla której Sąd Rejonowy w Grodzisku Mazowieckim IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr KW WA1G/00043230/2.

 

Suma oszacowania wynosi 108 200,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 81 150,00 zł.

Licytant przystępujący do przetargu zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 1/10 sumy oszacowania, tj. 10 820,00w gotówce najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

 

Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika:

Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA Oddział 2 w Warszawie

98 1020 1026 0000 1102 0180 0796

 

Zgodnie z przepisem art. 976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.

 

Miejsce: licytacji / przetargu / rozstrzygnięcia oferty:
Ulica:
Miasto:
Województwo:
Położenie przedmiotu sprzedaży:
Ulica: Mazowiecka
Miasto: Marynin
Województwo: mazowieckie

samochody poleasingowesamochody poleasingowe
samochody poleasingowe
Praca   Polityka prywatności   Informacje prawne  Cookies

licytacje komornicze

  www.ikomornik.pl
Copyright © Dawro 2013. Wszelkie prawa zastrzeżone