strona główna     strona główna
wyszukiwarka zaawansowana szukaj
Krzysztof Pilarski Upadłość konsumencka
Sprzedaż działek
(nieruchomości - działki)

LICYTACJA ZAKOŃCZONA

Podstawowe informacje:
Data: 2015-07-17
Godzina: 10:00:00
Przedmiot sprzedaży: Sprzedaż działek
Cena wywoławcza: 47 000,00
Forma sprzedaży: konkurs ofert
KM:
Opis:

 

 

OGŁOSZENIE

 

Syndyk masy upadłości osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej Krzysztofa Pilarskiego ogłasza konkurs ofert na sprzedaż:

a)   prawa własności niezabudowanej działki gruntu o nr 91, numer obrębu 0007 Helenów, położonej przy ul. Polnej 2, Helenów 43, gm. Ozorków, o  powierzchni 805 m2, dla której w Sądzie Rejonowym w Zgierzu, V Wydziale Ksiąg Wieczystych prowadzona jest księga wieczysta nr LD1G/00009138/7, za cenę 47 000,00 zł (słownie: czterdzieści siedem tysięcy złotych) brutto;

b)   prawa własności zabudowanej działki gruntu o nr 102, numer obrębu 0007 Helenów, położonej przy ul. Polnej 17, Helenów 43, gm. Ozorków,  o  powierzchni 12 570 m2,  dla której w Sądzie Rejonowym w Zgierzu, V Wydziale Ksiąg Wieczystych prowadzona jest księga wieczysta nr LD1G/00009138/7 wraz z naniesieniami posadowionymi na tej działce, za cenę 386 000,00 zł (słownie: trzysta osiemdziesiąt sześć tysięcy złotych) brutto.

Pisemne oferty w języku polskim należy składać w zaklejonej kopercie w terminie do dnia                   15 lipca 2015 r., do godziny 15:00 na adres: Kancelaria Syndyka Tadeusz Kamiński, 93-418 Łódź, ul. Aleksandra 24/26/26G, z czytelnym napisem na kopercie „Oferta zakupu nieruchomości" (decyduje data doręczenia oferty na podany adres). Przystępujący do konkursu powinien, pod rygorem niedopuszczenia, wpłacić wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej na rachunek masy upadłości:

Bank Zachodni WBK numer 85 1090 2590 0000 0001 3020 3022.

Szczegółowe warunki sprzedaży określa regulamin wyłożony do wglądu w siedzibie Kancelarii Syndyka, 93-418 Łódź , ul. Aleksandra 24/26/26G. Otwarcie i rozpoznanie ofert odbędzie się w dniu 17 lipca 2015 r. o godz. 10:00 w siedzibie Kancelarii Syndyka.

Szczegółowe informacje o nieruchomości oraz ustalanie terminu oględzin pod numerem telefonu 602 243 501, (42) 681 03 78.

 

Miejsce: licytacji / przetargu / rozstrzygnięcia oferty:
Ulica:
Miasto:
Województwo:
Położenie przedmiotu sprzedaży:
Ulica: Polna
Miasto: Helenów
Województwo: lubuskie

samochody poleasingowesamochody poleasingowe
samochody poleasingowe
Praca   Polityka prywatności   Informacje prawne  Cookies

licytacje komornicze

  www.ikomornik.pl
Copyright © Dawro 2013. Wszelkie prawa zastrzeżone