strona główna     strona główna
wyszukiwarka zaawansowana szukaj
Komornik Sądowy przy SR w Chojnicach Maria Krauze
Lokal mieszkalny
(nieruchomości - lokale mieszkalne)

LICYTACJA ZAKOŃCZONA

Podstawowe informacje:
Data: 2015-07-22
Godzina: 09:00:00
Przedmiot sprzedaży: Lokal mieszkalny
Cena wywoławcza: 51 975,00
Forma sprzedaży: I licytacja
KM: 259/14
Opis:

 

 

 

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI UŁAMKOWEJ CZĘŚCI NIERUCHOMOŚCI

nr KW SL1C/00015820/6

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Chojnicach Maria Krauze, (tel. (52) 397 11 75) ogłasza, że dnia

 

22 lipca 2015 r. o godz. 9:00

 

w budynku Sądu Rejonowego w Chojnicach mającego siedzibę przy ul. Młyńskiej 30 w sali nr 6, odbędzie się

 

PIERWSZA LICYTACJA

 

1/3 niewydzielonej części lokalu mieszkalnego stanowiącego odrębną nieruchomość,

należącego do dłużnika: (…),

składającego się z 4 pokoi, kuchni, łazienki z wc, korytarza oraz piwnicy – o łącznej powierzchni 92,33 m2,

położonego: 89-600 Chojnice, Drzymały 23,

dla którego V Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Chojnicach prowadzi księgę wieczystą o numerze KW SL1C/00015820/6.

Z własnością lokalu mieszkalnego związany jest stosunkowy udział właściciela lokalu we współwłasności nieruchomości opisanej pod nr KW SL1C/00009887/8 wynoszący 1/3 części.

 

Suma oszacowania wynosi 69 300,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 51 975,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 6 930,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić na konto komornika:

Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA Oddział 1 w Chojnicach 11 1020 1491 0000 4702 0006 2919 najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Zgodnie z przepisem art. 976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.

Nieruchomość można oglądać w dniu 24.06.2015 r. od godz. 11:00 do godz. 11:30.

 

Miejsce: licytacji / przetargu / rozstrzygnięcia oferty:
Ulica:
Miasto:
Województwo:
Położenie przedmiotu sprzedaży:
Ulica: Drzymały
Miasto: Chojnice
Województwo: pomorskie

samochody poleasingowesamochody poleasingowe
samochody poleasingowe
Praca   Polityka prywatności   Informacje prawne  Cookies

licytacje komornicze

  www.ikomornik.pl
Copyright © Dawro 2013. Wszelkie prawa zastrzeżone