strona główna     strona główna
wyszukiwarka zaawansowana szukaj
Komornik Sądowy przy SR w Szamotułach Rafał Nowak
Ruchomości
(nieruchomości - lokale mieszkalne)

LICYTACJA ZAKOŃCZONA

Podstawowe informacje:
Data: 2015-07-14
Godzina: 11:00:00
Przedmiot sprzedaży: Ruchomości
Cena wywoławcza: 31 488,00
Forma sprzedaży: II licytacja
KM: 693/14
Opis:

 

 

 

OBWIESZCZENIE O LICYTACJI RUCHOMOŚCI

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Szamotułach Rafał Nowak podaje do publicznej wiadomości, że w dniu

 

14 lipca 2015 r. o godz. 11:00

 

w lokalu: 64-400 Międzychód, ul. Chrobrego 20B odbędzie się w trybie ustalonym w art. 867 kpc

 

DRUGA LICYTACJA RUCHOMOŚCI

 

należących do dłużnika i składających się z:

Lp.

Nazwa ruchomości

Ilość

Wartość szacunkowa

Cena wywołania

1.

Wózek Widłowy Linde H40D, rok produkcji 2006, numer fabryczny H2X394T02701 z silnikiem marki Volkswagen

1 [szt.]

62 976,00 **)

31 488,00

2.

Wózek Widłowy Linde H 40D, rok produkcji 1997, nr silnika AG8075, Perkins 49kW

1 [szt.]

28 782,00 **)

14 391,00

3.

Maszyna do formowania kręgów z oprzyrządowaniem Tornado Prinzing GMBH, rok prod. 1997

1 [szt.]

691 260,00 **)

345 630,00

4.

Maszyna z wyposażeniem do formowania kręgów betonowych FI 1500, Vibromatic, Typ 100/150 H100, rok produkcji 1993

1 [szt.]

862 230,00 **)

431 115,00

*) cena za sztukę

**) kwota brutto zawiera podatek VAT

Ruchomości można oglądać w dzień licytacji w miejscu i czasie oznaczonym wyżej. Suma wywołania wynosi 50% sumy oszacowania. Przystępujący do przetargu obowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej części sumy oszacowania. Rękojmię złożoną przez licytanta, któremu udzielono przybicia, zatrzymuje się; pozostałym licytantom rękojmię zwraca się niezwłocznie. Jeżeli nabywca nie wykonał w terminie warunków licytacji co do zapłaty ceny, traci rękojmię, a skutki przybicia wygasają. Z utraconej rękojmi pokrywa się koszty egzekucji związanej ze sprzedażą, a reszta wchodzi w skład sumy uzyskanej w egzekucji albo jeżeli egzekucja została umorzona jest przelewana na dochód Skarbu Państwa (art. 8671 kpc). W przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo, osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym oraz licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji. Stawienie się jednego licytanta wystarcza do odbycia przetargu. Pełnomocnictwo do udziału w przetargu powinno być stwierdzone dokumentem z podpisem urzędowo poświadczonym, chyba że chodzi o pełnomocnictwo udzielone adwokatowi lub radcy prawnemu (art. 8672 kpc). Komornik w oparciu o art. 18 ustawy z dnia 11 marca 2004 r o podatku od towarów i usług (Dz.U. Nr 54, poz. 535) wystawia faktury VAT.

UWAGA:

Licytacja może się nie odbyć bez podania przyczyny.

Jeżeli drzwi będą zamknięte, będą otwierane na koszt i odpowiedzialność obowiązanego dłużnika.

 

Miejsce: licytacji / przetargu / rozstrzygnięcia oferty:
Ulica:
Miasto:
Województwo:
Położenie przedmiotu sprzedaży:
Ulica: Chrobrego
Miasto: Międzychód
Województwo: wielkopolskie

samochody poleasingowesamochody poleasingowe
samochody poleasingowe
Praca   Polityka prywatności   Informacje prawne  Cookies

licytacje komornicze

  www.ikomornik.pl
Copyright © Dawro 2013. Wszelkie prawa zastrzeżone