strona główna     strona główna
wyszukiwarka zaawansowana szukaj
Komornik Sądowy przy SR w Goleniowie Norbert Korzeniewski
Nieruchomość
(nieruchomości - działki)

LICYTACJA ZAKOŃCZONA

Podstawowe informacje:
Data: 2015-07-30
Godzina: 15:00:00
Przedmiot sprzedaży: Nieruchomość
Cena wywoławcza: 0,00
Forma sprzedaży: II licytacja
KM: 866/12
Opis:

 

 

OBWIESZCZENIE

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Goleniowie Norbert Korzeniewski zawiadamia na podst.
art. 953 k.p.c. w związku z art. 983 k.p.c., że  w dniu

 

30 lipca 2015 r. o godz. 15:00

 

sala 114 w Wydziale Cywilnym Sądu Rejonowego w Goleniowie przy ul. Kilińskiego 8, odbędzie się:

 

DRUGA LICYTACJA

 

nieruchomości oznaczonej jako udział 6/8 części w nieruchomości rolnej niezabudowanej – działka
nr ewid. 21 o powierzchni 2,82 ha w klasach bonitacyjnych i powierzchniach odpowiednio: ŁIV – 1,46 ha, PsIV – 0,94 ha, W – 0,01 ha, LsV – 0,09 ha, N – 0,32 ha. Nieruchomość ta położona jest w miejscowości Brzozowo, obr. Brzozowo, gm. Nowogard, i posiada założoną księgę wieczystą w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w  Goleniowie o  numerze KW SZ1O/00006983/5.

Nieruchomość oszacowana jest na kwotę: 33 840,00 .

II cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi: 22 560,00 .

Rękojmia wynosi 3 384,00 .

 

DRUGA LICYTACJA

 

nieruchomości oznaczonej jako udział 6/8 części w nieruchomości rolnej stanowiącej działkę gruntu
nr ewid. 62 o powierzchni 4,30 ha, zabudowanej budynkiem mieszkalnym nr ewid. 44 o powierzchni użytkowej 101,5 m2 oraz budynkami gospodarczymi kwalifikującymi się do rozbiórki. Nieruchomość położona jest w miejscowości Brzozowo 6, gm. Nowogard i posiada założoną księgę wieczystą w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Goleniowie o numerze KW SZ1O/00014342/9.

Nieruchomość oszacowana jest na kwotę: 107 139,00 .

II cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi: 71 426,00 .

Rękojmia wynosi 10 713,90 .

 

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości w terminie do dnia 29.07.2015 r. na konto komornika nr 46 1240 3927 1111 0010 4352 2245 Bank Pekao SA (decyduje data wpływu środków na rachunek komornika) lub
w kancelarii komornika przy ul. B. Prusa 17 w Goleniowie (do godz. 15:00) w gotówce lub w postaci książeczki oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia Sądu o utracie rękojmi. Nieruchomość tę można oglądać w ciągu dwóch tygodni przed licytacją po uzgodnieniu z komornikiem, zaś elaborat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w biurze komornika.

 

Miejsce: licytacji / przetargu / rozstrzygnięcia oferty:
Ulica:
Miasto:
Województwo:
Położenie przedmiotu sprzedaży:
Ulica:
Miasto: Brzozowo
Województwo: zachodniopomorskie

samochody poleasingowesamochody poleasingowe
samochody poleasingowe
Praca   Polityka prywatności   Informacje prawne  Cookies

licytacje komornicze

  www.ikomornik.pl
Copyright © Dawro 2013. Wszelkie prawa zastrzeżone