strona główna     strona główna
wyszukiwarka zaawansowana szukaj
Komornik Sądowy przy SR dla Krakowa-Nowej Huty Marcin Bryk
Niezabudowana nieruchomość
(nieruchomości - działki)

LICYTACJA ZAKOŃCZONA

Podstawowe informacje:
Data: 2015-09-24
Godzina: 08:30:00
Przedmiot sprzedaży: Niezabudowana nieruchomość
Cena wywoławcza: 64 900,00
Forma sprzedaży: I licytacja
KM: 3038/13
Zdjęcia:
Opis:

 

 

OBWIESZCZENIE

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Krakowa-Nowej Huty Marcin Bryk zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że w dniu

 

24 września 2015 r. o godz. 8:30

 

w sali nr E-304 Sądu Rejonowego dla Krakowa-Nowej Huty, odbędzie się:

 

PIERWSZA LICYTACJA

 

nieruchomości gruntowej niezabudowanej, składającej się z działek nr 214/3 o pow. 10 a 04 m2, nr 214/4 o pow. 10 a 16 m2, nr 214/5 o pow. 10 a 01 m2, nr 214/6 o pow. 10 a 19 m2, nr 214/7 o pow. 10 a 04 m2 i nr 214/8 o pow. 10 a 55 m2 położonych w Krakowie przy ul. Rzepakowej, jednostka ewidencyjna Nowa Huta, obręb 36, nieruchomość objęta jest Księgą Wieczystą nr KR1P/00428356/1 prowadzoną przez IV Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego dla Krakowa-Podgórza w Krakowie.

 

Nieruchomość oszacowana jest na kwotę: 86 500,00 zł. Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi: 3/4 wartości oszacowania tj. kwotę: 64 900,00 zł. Rękojmia wynosi: 8 650,00 zł.

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w tut. Kancelarii w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości w gotówce lub w postaci książeczki oszczędnościowej Banków upoważnionych według prawa bankowego do jej wystawienia, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia Sądu lub złożyć rękojmię na konto tut. kancelarii 13 1600 1013 0002 0011 5026 7001 FORTIS BANK POLSKA SA I O. Kraków. W przypadku wpłaty na rachunek bankowy kwota wpłacona tytułem rękojmi winna znajdować się na wskazanym rachunku najpóźniej na jeden dzień przed wyznaczonym terminem licytacji. Na poleceniu przelewu należy wpisać: „Wadium do KM 3083/13 ul. Rzepakowa”. Nieruchomość można oglądać w dniu 11 września 2015 r. o godz. 10:00, zaś elaborat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w biurze komornika.

 

Miejsce: licytacji / przetargu / rozstrzygnięcia oferty:
Ulica:
Miasto:
Województwo:
Położenie przedmiotu sprzedaży:
Ulica: Rzepakowa
Miasto: Nowa Huta
Województwo: małopolskie

samochody poleasingowesamochody poleasingowe
samochody poleasingowe
Praca   Polityka prywatności   Informacje prawne  Cookies

licytacje komornicze

  www.ikomornik.pl
Copyright © Dawro 2013. Wszelkie prawa zastrzeżone