strona główna     strona główna
wyszukiwarka zaawansowana szukaj
Komornik Sądowy przy SR dla Krakowa-Podgórza Andrzej Drzymała Kancelaria Komornicza w Krakowie
Nieruchomość gruntowa 
(nieruchomości - działki)

LICYTACJA ZAKOŃCZONA

Podstawowe informacje:
Data: 2015-09-03
Godzina: 10:00:00
Przedmiot sprzedaży: Nieruchomość gruntowa 
Cena wywoławcza: 563 729,25
Forma sprzedaży: I licytacja
KM: 541/13
Opis:

 

 

OBWIESZCZENIE

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Krakowa-Podgórza w Krakowie Andrzej Drzymała z siedzibą przy ul. Ślusarskiej 8/LU1 w Krakowie, w postępowaniu egzekucyjnym prowadzonym przeciwko dłużnikowi (…), zawiadamia na podstawie art. 953 KPC w związku z art. 955 KPC, że w dniu

 

3 września 2015 r. o godz. 10:00

 

w sali nr D-32 Sądu Rejonowego dla Krakowa-Podgórza w Krakowie przy ul. Przy Rondzie 7, odbędzie się:

 

PIERWSZA LICYTACJA

 

nieruchomości gruntowej, niezabudowanej, składającej się z działki ewidencyjnej nr 136/7 o powierzchni 0,1347 ha, położonej w Krakowie-Podgórzu obr. 87 przy ul. Kłuszyńskiej, dla której Sąd Rejonowy dla Krakowa-Podgórza w Krakowie Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr KR1P/00395786/3.

 

Nieruchomość oszacowana jest na kwotę: 751 639,00 zł.

Cena wywołania w powyższej licytacji wynosi 3/4 wartości oszacowania, tj. kwotę: 563 729,25 zł.

 

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości na rachunek bankowy w

Małopolskim Banku Spółdzielczym w Wieliczce nr

42 8619 0006 0030 0025 8065 0001.

Kwota wpłacona tytułem rękojmi winna znajdować się na wskazanym rachunku najpóźniej na dzień przed licytacją. Na poleceniu przelewu należy podać nazwisko lub nazwę dłużnika oraz wskazać nieruchomość, której dotyczy wpłata rękojmi. Po rozpoczęciu licytacji wadium nie będzie przyjmowane.

Przedmiotową nieruchomość można oglądać w dniu 24 sierpnia 2015 r. w godz. 10:00-10:30, zaś operat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w biurze komornika.

 

Miejsce: licytacji / przetargu / rozstrzygnięcia oferty:
Ulica:
Miasto:
Województwo:
Położenie przedmiotu sprzedaży:
Ulica: Kłuszyńska
Miasto: Kraków
Województwo: małopolskie

samochody poleasingowesamochody poleasingowe
samochody poleasingowe
Praca   Polityka prywatności   Informacje prawne  Cookies

licytacje komornicze

  www.ikomornik.pl
Copyright © Dawro 2013. Wszelkie prawa zastrzeżone