strona główna     strona główna
wyszukiwarka zaawansowana szukaj
Komornik Sądowy przy SR w Krasnymstawie Joanna Sawicka-Iwaniuk
Działki
(nieruchomości - działki)

LICYTACJA ZAKOŃCZONA

Podstawowe informacje:
Data: 2015-07-30
Godzina: 09:00:00
Przedmiot sprzedaży: Działki
Cena wywoławcza: 3 466,66
Forma sprzedaży: II licytacja
KM: 116/01
Opis:

 

 

OBWIESZCZENIE

 

Komornik Sądowy Rewiru przy Sądzie Rejonowym w Krasnymstawie zawiadamia na podst. art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że w dniu

 

30 lipca 2015 r. o godz. 9:00

 

w Wydziale Cywilnym Sądu Rejonowego w Krasnymstawie odbędzie się:

 

DRUGA LICYTACJA

 

nieruchomości gruntowej, rolnej położonej w Krasnymstawie, obręb Kolonia Rońsko, składającej się z działek 158 i 162 o łącznej pow. 0,5003 ha, stanowiącej własność dłużnika: (…),

posiadająca założoną księgę wieczystą w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Krasnymstawie nr KW 9352.

 

Nieruchomość oszacowana jest na kwotę: 5 200,00 zł.

Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi 2/3 wartości oszacowania, tj. kwotę: 3 466,66 zł.

 

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości najpóźniej do momentu rozpoczęcia licytacji w gotówce lub w postaci książeczki oszczędnościowej banków upoważnionych według prawa bankowego do jej wystawienia, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia Sądu. Wpłat rękojmi na rachunek bankowy Komornika:

90 1020 1563 0000 5002 0013 6911

Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA O. Centrum w Chełmie

można dokonywać najpóźniej na 2 dni przed terminem licytacji.

 

Szczegółowych informacji udziela Komornik pod numerem tel. (82) 576 22 40

 

Miejsce: licytacji / przetargu / rozstrzygnięcia oferty:
Ulica:
Miasto:
Województwo:
Położenie przedmiotu sprzedaży:
Ulica:
Miasto: Kol. Rońsko
Województwo: lubelskie

samochody poleasingowesamochody poleasingowe
samochody poleasingowe
Praca   Polityka prywatności   Informacje prawne  Cookies

licytacje komornicze

  www.ikomornik.pl
Copyright © Dawro 2013. Wszelkie prawa zastrzeżone