strona główna     strona główna
wyszukiwarka zaawansowana szukaj
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Śremie Przemysław Migas
Nieruchomość gruntowa
(nieruchomości - działki)

LICYTACJA ZAKOŃCZONA

Podstawowe informacje:
Data: 2015-08-21
Godzina: 14:00:00
Przedmiot sprzedaży: Nieruchomość gruntowa
Cena wywoławcza: 12 881,33
Forma sprzedaży: II licytacja
KM: 2266/14
Opis:

 

 

OBWIESZCZENIE

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Śremie Przemysław Migas zawiadamia, na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że w dniu

 

21 sierpnia 2015 r. o godz. 14:00

 

w sali nr 7 Sądu Rejonowego w Śremie, odbędzie się

 

DRUGA LICYTACJA

 

udziału 1/2 części w prawie własności nieruchomości oznaczonej jako nieruchomość gruntowa, nr działki 21/27 położonej w Babkach, gmina Mosina. Właścicielem udziału 1/2 części w prawie własności nieruchomości jest dłużnik. Przedmiotowa nieruchomość posiada założoną księgę wieczystą w IV Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Śremie nr KW PO1M/00035112/3. Przedmiotem licytacji jest udział 1/2 części w prawie własności nieruchomości gruntowej o łącznej powierzchni 1 898 m2. Działka położona jest na granicy wsi Babki na terenie wielofunkcyjnej zabudowy wiejskiej w obrębie zwartej jednostki osadniczej i częściowo w strefie wolnej od zabudowy wzdłuż cieków wodnych. Sąsiedztwo działki stanowi działka nr 21/31 zabudowana parterowym budynkiem mieszkalnym wielorodzinnym i działki niezabudowane. Działka ma nieregularny płaski kształt, jest niezagospodarowana, częściowo ogrodzona. Działka nie ma dostępu do drogi publicznej. Dojazd do działki nr 21/27 możliwy jest drogą utwardzoną o nawierzchni bitumicznej stanowiącej drogę lokalną oraz przez teren działki zabudowanej nr 21/31, który jest ogrodzony i zamknięty bramą – nieuregulowany prawnie. Na terenie nieruchomości znajdują się: 4 kontenery magazynowe (położone na gruncie), podwójny kontener mieszkalny posadowiony na kamieniach oraz szopa drewniana bez fundamentów, które jako nietrwale związane z gruntem nie stanowią części składowych nieruchomości i nie są przedmiotem wyceny. Na działce znajduje się też gruz i pozostałości po spalonych śmieciach. Przedmiotowa nieruchomość ma w zasięgu sieci: elektryczną i wodociągową.

 

Nieruchomość oszacowana jest na kwotę: 19 322,00 zł (udział 1/2). Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi 2/3 wartości oszacowania, tj. kwotę: 12 881,33 zł. Przystępujący do licytacji obowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości, tj. 1 932,20 zł najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg w gotówce, na konto nr PKO BP 50 1020 4027 0000 1802 0767 0286 – z dopiskiem licytacja KM 2266/14 lub w postaci książeczki oszczędnościowej banków upoważnionych według prawa bankowego do jej wystawienia, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Po ww. terminie rękojmia nie będzie przyjmowana.

 

Miejsce: licytacji / przetargu / rozstrzygnięcia oferty:
Ulica:
Miasto:
Województwo:
Położenie przedmiotu sprzedaży:
Ulica:
Miasto: Babki
Województwo: wielkopolskie

samochody poleasingowesamochody poleasingowe
samochody poleasingowe
Praca   Polityka prywatności   Informacje prawne  Cookies

licytacje komornicze

  www.ikomornik.pl
Copyright © Dawro 2013. Wszelkie prawa zastrzeżone