strona główna     strona główna
wyszukiwarka zaawansowana szukaj
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Poznań-Grunwald i Jeżyce w Poznaniu Radosław Just
Nieruchomości
(nieruchomości - działki)

LICYTACJA ZAKOŃCZONA

Podstawowe informacje:
Data: 2015-08-04
Godzina: 12:00:00
Przedmiot sprzedaży: Nieruchomości
Cena wywoławcza: 108 750,00
Forma sprzedaży: I licytacja
KM: 7297/14
Opis:

 

 

OGŁOSZENIE O LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Poznań-Grunwald i Jeżyce w Poznaniu Radosław Just (tel. (61) 223 30 12) ogłasza, że dnia

 

4 sierpnia 2015 r.

 

w Kancelarii Komornika przy ul. Jackowskiego 40/6 w Poznaniu, odbędzie się

 

PIERWSZA LICYTACJA NIERUCHOMOŚCI

w trybie uproszczonym

 

należących do: (…),

położonych:

 

61-101 Poznań, Junikowo dz. nr 32,

dla której Sąd Rejonowy Poznań-Stare Miasto w Poznaniu Wydział V Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW [NKW: PO1P/00140249/4], licytacja o godz. 12:00.

 

Suma oszacowania wynosi 145 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 108 750,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 14 500,00 zł.

 

61-101 Poznań, Junikowo dz. nr 12/1, 15/1, 11/3, 14/3,

 dla której Sąd Rejonowy Poznań-Stare Miasto w Poznaniu Wydział V Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW [NKW: PO1P/00140721/7], licytacja o godz. 12:15.

 

Suma oszacowania wynosi 628 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 471 000,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 62 800,00 zł.

 

61-101 Poznań, Junikowo dz. nr 2, 4/6,

dla której Sąd Rejonowy Poznań-Stare Miasto w Poznaniu Wydział V Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW [NKW: PO1P/00140241/8], licytacja o godz. 12:30.

 

Suma oszacowania wynosi 499 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 374 250,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 49 900,00 zł.

 

Przedmiotem sprzedaży są grunty rolne, których ewentualne nabycie przez cudzoziemca wymaga zezwolenia zgodnie z art. 1 ust. 1 ustawy o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców. Zakresem wyceny objęto prawo własności działek nr 11/3, 12/1, 14/3, 15/1 z mapy 19 obrębu Junikowo oraz działek nr 4/6 z mapy 20 z obrębu Junikowo. Działki stanowią przestrzenną całość o powierzchni 14,3154 ha i kształcie nieregularnym. Działki nr 12/1, 15/1 położone są blisko północnego brzegu Stawu Nowakowskiego, porośnięte są roślinnością trawiastą, skupiskami drzew i krzewów pochodzących z samosiewu, częściowo są to tereny podmokłe. Działki nr 4/6, 11/3 oraz 14/3 to w przeważającej części grunty pod wodami, stanowiące fragment zbiornika wodnego. Działki są niezabudowane i nieuzbrojone. Najbliższe sieci uzbrojenia technicznego przebiegają w ulicach: Komornickiej (dla działek nr 12/1, 15/1, 11/3) oraz Stara Cegielnia / Zamiejska / Glinianki (4/6 oraz 14/3). Działki nr 12/1, 15/1, 11/3 nie posiadają dostępu do drogi publicznej, natomiast dostęp do działek nr 14/3 oraz 4/6 realizowany jest ulicami Stara Cegielnia / Zamiejska. Dla terenu brak jest mpzp; przeznaczenie w suikzp: ZO* – tereny użytków ekologicznych i innych obszarów cennych przyrodniczo.

 

Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika:

Bank Gospodarki Żywnościowej SA Centrala-Departament Operacji Krajowych

02 2030 0045 1110 0000 0224 7850.

 

Zgodnie z przepisem art. 976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.

 

 

Miejsce: licytacji / przetargu / rozstrzygnięcia oferty:
Ulica:
Miasto:
Województwo:
Położenie przedmiotu sprzedaży:
Ulica:
Miasto: Junikowo
Województwo: wielkopolskie

samochody poleasingowesamochody poleasingowe
samochody poleasingowe
Praca   Polityka prywatności   Informacje prawne  Cookies

licytacje komornicze

  www.ikomornik.pl
Copyright © Dawro 2013. Wszelkie prawa zastrzeżone