strona główna     strona główna
wyszukiwarka zaawansowana szukaj
Komornik Sądowy przy SR Poznań-Grunwald i Jeżyce Marek Jessa
Działka zabudowana
(nieruchomości - działki)

LICYTACJA ZAKOŃCZONA

Podstawowe informacje:
Data: 2015-07-21
Godzina: 12:00:00
Przedmiot sprzedaży: Działka zabudowana
Cena wywoławcza: 496 350,00
Forma sprzedaży: I licytacja
KM: 402/13
Opis:

 

 

OBWIESZCZENIE

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Poznań-Grunwald i Jeżyce w Poznaniu Marek Jessa Kancelaria Komornika, ul. Lubeckiego 28 w Poznaniu zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że w dniu

 

21 lipca 2015 r. o godz. 12:00

 

w budynku Sądu Rejonowego Poznań-Grunwald i Jeżyce w Poznaniu przy ul. Kamiennogórskiej 26, sala 210, odbędzie się:

 

PIERWSZA  LICYTACJA

 

nieruchomości (działki o nr 130/8 oraz 130/11 o łącznej powierzchni 840 m2 zabudowane budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym w zabudowie wolnostojącej o łącznej powierzchni użytkowej 203,00 m2) położonej w miejscowości Palędzie, przy ul. Laskowa 3, stanowiącej własność dłużnika: (…),  

posiadająca założoną księgę wieczystą w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Poznaniu nr PO1P/00141275/2.

 

Nieruchomość oszacowana jest na kwotę: 661 800,00 zł.

Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi: 3/4 wartości oszacowania, tj. kwotę: 496 350,00 zł.

Wysokość rękojmi wynosi: 66 180,00 zł.

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości najpóźniej w dniu poprzedzającym licytacją w gotówce w kancelarii, bądź dokonać wpłaty na konto komornika

PKO BP SA I O. Poznań 23 1020 4027 0000 1102 0290 3565

lub w postaci książeczki oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postawienia sądu o utracie rękojmi albo w inny wskazany przez komornika sposób.

Nieruchomość tę można oglądać w ciągu 2 tygodni przed licytacją po uprzednim ustaleniu terminu z komornikiem, zaś elaborat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w biurze komornika.

 

Szczegółowych informacji udziela Komornik pod numerem tel. (61) 853 74 21

 

Miejsce: licytacji / przetargu / rozstrzygnięcia oferty:
Ulica:
Miasto:
Województwo:
Położenie przedmiotu sprzedaży:
Ulica: Laskowa
Miasto: Palędzie
Województwo: wielkopolskie

samochody poleasingowesamochody poleasingowe
samochody poleasingowe
Praca   Polityka prywatności   Informacje prawne  Cookies

licytacje komornicze

  www.ikomornik.pl
Copyright © Dawro 2013. Wszelkie prawa zastrzeżone