strona główna     strona główna
wyszukiwarka zaawansowana szukaj
Komornik Sądowy przy SR w Oświęcimiu Waldemar Gajkowski Kancelaria Komornicza w Oświęcimiu
Zabudowana nieruchomość
(nieruchomości - działki)

LICYTACJA ZAKOŃCZONA

Podstawowe informacje:
Data: 2015-10-01
Godzina: 13:30:00
Przedmiot sprzedaży: Zabudowana nieruchomość
Cena wywoławcza: 812 175,00
Forma sprzedaży: I licytacja
KM: 6794/11
Opis:

 

 

OBWIESZCZENIE

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Oświęcimiu Waldemar Gajkowski Kancelaria Komornicza w Oświęcimiu zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że w dniu

 

1 października 2015 r. o godz. 13:30

 

w Wydziale I Cywilnym Sądu Rejonowego w Oświęcimiu, ul. Rynek Główny 14, 32-600 Oświęcim, sala 208 odbędzie się:

 

PIERWSZA LICYTACJA

 

nieruchomości położonej w miejscowości Kęty, Leśne 119, stanowiącej własność dłużnika: (…), posiadającej założoną księgę wieczystą w Zamiejscowym Wydziale Ksiąg Wieczystych w Kętach Sądu Rejonowego w Oświęcimiu nr KR2E/00012556/0, oznaczonej jako: nieruchomość gruntowa zabudowana, opisanej jako: Część nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Kęty na osiedlu Leśnym 83. Działka nr 586 o pow. 4a 36 m2 zabudowana budynkiem magazynowym nr 87, działka nr 594 o pow. 4a 39 m2, działka nr 595/3 o pow. 1a 71 m2, nr 595/7 o pow. 74 m2, działka nr 595/6 o pow. 2a 50 m2 zabudowane budynkiem produkcyjnym nr 119. Działka 586 zabudowana budynkiem magazynowo-garażowym nr 87, 2-kondygnacyjnym, niepodpiwniczonym, murowanym z pustaków, nieocieplonym i częściowo nieotynkowanym o łącznej pow. użytkowej 323,60 m2 – kilkudziesięcioletni, stan techniczny do remontu i modernizacji. Działki nr 594, 595/3, 595/7, 599/6 zabudowane budynkiem nr 119 produkcyjnym z zapleczem socjalno-biurowym z częścią magazynową wykorzystywany jako piekarnia oraz lokal kwiaciarni, całość o łącznej powierzchni użytkowej 681,20 m2. Stan techniczny zróżnicowany do modernizacji. W sąsiedztwie zabudowa jednorodzinna, tereny zielone. Wg MPZP działki położone w terenach oznaczonych symbolem A9MN A10MN – tereny zabudowy jednorodzinnej oraz działki nr 586, 594, 595/7 w wąskim pasie w KDW – tereny dróg publicznych- drogi wewnętrzne. Budynek magazynowo-garażowy – posadowiony na działce nr 586 – budynek niemieszkalny, magazynowo-garażowy w zabudowie bliźniaczej, 2-kondygnacyjny, niepodpiwniczony, murowany z pustaka skawińskiego oraz fragmentarycznie z cegły na fundamencie betonowym, nieocieplonym, otynkowany jedynie w części frontowej. W części frontowej trzy bramy wjazdowe, stalowe, dwuskrzydłowe otwierane ręcznie. Stan techniczny budynku – średni do remontu i modernizacji. W budynku jedynie instalacja elektryczna. W działce jedynie doprowadzony przyłącz kanalizacji miejskiej oraz napowietrzna linia niskiego napięcia. Dach o konstrukcji drewnianej, jednospadowy bez ocieplenia oraz izolacji, kryty blachą trapezową. Obróbki blacharskie i rynny z blachy ocynkowanej. Stolarka okienna drewniana starego typu skrzynkowa oraz częściowo PCV. Stolarki wewnętrznej drzwiowej - brak. Ściany wewnętrzne nieotynkowane, niewymalowane, posadzki stanowią wylewki betonowe oraz klepisko. Schody wewnętrzne o konstrukcji stalowej z drewnianymi stopnicami bez pochwytów. Budynek produkcyjny nr 119 położony na działkach 594, 595/3, 595/7, 599/6. Budynek niemieszkalny – produkcyjny z zapleczem biurowo socjalnym w zabudowie bliźniaczej, parterowy z poddaszem użytkowym, niepodpiwniczony, murowany z pustaków i cegły, na fundamencie betonowym, ocieplony, otynkowany. W budynku zlokalizowana jest działająca piekarnia. W części frontowej znajduje się lokal handlowy użytkowany obecnie jako kwiaciarnia. W części frontowej od ulicy oraz w części północnej dobudowane są do budynku wiaty stalowe otwarte, stanowiące częściowe zadaszenie, kryte blachą trapezową. Stan techniczny budynku średni do modernizacji. Standard zróżnicowany ogólny przeciętny do modernizacji. Dach o konstrukcji drewnianej, jednospadowy, kryty blacha falistą. Obróbki blacharskie i rynny z blachy ocynkowanej. Parapety kamienne. Stolarka okienna PCV – w części lokalu kwiaciarni zamontowana roleta. Stolarka drzwiowa częściowo PCV, płytowa pełna, stalowa. Ściany wewnętrzne otynkowane, malowane emulsyjnie, w części produkcyjnej i w sanitariatach obłożone na całej wysokości płytkami ceramicznymi, w części magazynowej – chłodni panele PCV, na poddaszu częściowo boazeria oraz panele. Posadzki w głównej mierze lastrico, płytki ceramiczne, w części biurowo-socjalnej panele, terrakota. Schody wewnętrzne o konstrukcji stalowej ze stalowymi stopnicami i pochwytami. Ściany działowe częściowo murowane oraz z regipsów. Instalacje – elektryczne, kanalizacja miejska, wodociągowa miejska, CO i CW z pieca węglowego- grzejniki panelowe, rurarz miedziany. Działka nr 595/6 – niezabudowana. Działka nr 586 może stanowić samodzielną nieruchomość. Działki 594, 595/3, 595/7, 599/6 stanowią zwarty kompleks funkcjonalno-użytkowy o łącznej powierzchni 9 a 34 m2.

Z analizy wyłączono działkę nr 595/9 ­– jest ona niezbywalna, gdyż przechodzi przez środek pomieszczeń mieszkalnych budynku mieszkalnego, przylegającego do przedmiotowego budynku produkcyjnego.

 

Nieruchomość oszacowana jest na kwotę: 1 082 900,00 zł.

Cena wywołania w powyższej licytacji wynosi: 812 175,00 zł (3/4 ceny oszacowania).

Wysokość rękojmi wynosi: 108 290,00 zł (10% ceny oszacowania nieruchomości).

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w podanej wysokości:

̶          na rachunek bankowy komornika najpóźniej do dnia poprzedzającego licytację, tj. do dnia (30.09.2015 r.), przy czym decyduje data faktycznego wpływu rękojmi na rachunek bankowy komornika (data uznania rachunku bankowego komornika)

̶          w gotówce w kasie kancelarii do dnia licytacji – tj. do dnia (1.10.2015 r.) do godziny (12:30).

 

Nieruchomość tę można oglądać codziennie od dnia wywieszenia niniejszego obwieszczenia zaś elaborat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w biurze komornika.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia na własność na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeśli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie spod egzekucji tej nieruchomości lub innych przedmiotów razem z nią zajętych.

Użytkowanie służebności i praw użytkownika, jeśli nie są ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji nie będą uwzględniane w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzaniu własności.

 

Dodatkowe informacje pod nr tel. (33) 845 14 83

 

Miejsce: licytacji / przetargu / rozstrzygnięcia oferty:
Ulica:
Miasto:
Województwo:
Położenie przedmiotu sprzedaży:
Ulica: Leśna
Miasto: Kęty
Województwo: małopolskie

samochody poleasingowesamochody poleasingowe
samochody poleasingowe
Praca   Polityka prywatności   Informacje prawne  Cookies

licytacje komornicze

  www.ikomornik.pl
Copyright © Dawro 2013. Wszelkie prawa zastrzeżone