strona główna     strona główna
wyszukiwarka zaawansowana szukaj
Dom Pięciu Smaków Natalia Konieczna w upadłości likwidacyjnej
Upadłość dłużnika
(inne - inne)

LICYTACJA ZAKOŃCZONA

Podstawowe informacje:
Data: 2015-07-30
Godzina: 00:00:00
Przedmiot sprzedaży: Upadłość dłużnika
Cena wywoławcza: 0,00
Forma sprzedaży: inne
KM:
Opis:

 

 

OBWIESZCZENIE

 

Sąd Rejonowy Poznań-Stare Miasto w Poznaniu XI Wydział Gospodarczy do Spraw Upadłościowych i Naprawczych postanowieniem z dnia 12 czerwca 2015 r. wydanym w sprawie o sygnaturze akt XI.GU.202/15 ogłosił upadłość dłużnika Natalii Koniecznej prowadzącej działalność gospodarczą pod firmą Dom Pięciu Smaków Natalia Konieczna z siedzibą w Poznaniu, wpisanego do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej pod numerem REGON 300715994, w celu likwidacji majątku dłużnika.

 

Obecnie sprawa prowadzona jest pod sygnaturą XI.GUp.80/15.

 

Wzywa się wierzycieli upadłego, by w okresie 3 (trzech) miesięcy od daty ukazania się obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili swoje wierzytelności wobec upadłego.

 

Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie 3 (trzech) miesięcy pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym.

 

Wyznaczono Sędziego-komisarza w osobie SSR Ireny Flotyńskiej.

 

Wyznaczono Syndyka w osobie Magdaleny Waszak.

 

Miejsce: licytacji / przetargu / rozstrzygnięcia oferty:
Ulica:
Miasto:
Województwo:
Położenie przedmiotu sprzedaży:
Ulica:
Miasto: Poznań
Województwo: wielkopolskie

samochody poleasingowesamochody poleasingowe
samochody poleasingowe
Praca   Polityka prywatności   Informacje prawne  Cookies

licytacje komornicze

  www.ikomornik.pl
Copyright © Dawro 2013. Wszelkie prawa zastrzeżone