strona główna     strona główna
wyszukiwarka zaawansowana szukaj
Komornik Sądowy przy SR w Koszalinie Marek Winnicki
Działka
(nieruchomości - działki)

LICYTACJA ZAKOŃCZONA

Podstawowe informacje:
Data: 2015-07-27
Godzina: 10:00:00
Przedmiot sprzedaży: Działka
Cena wywoławcza: 33 295,00
Forma sprzedaży: II licytacja
KM: 2855/14
Opis:

 

 

OGŁOSZENIE O LICYTACJI UŁAMKOWEJ CZĘŚCI NIERUCHOMOŚCI

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Koszalinie Marek Winnicki (tel./fax (94) 342 61 43) ogłasza, że dnia

 

27 lipca 2015 r. o godz. 10:00

 

w kancelarii mieszczącej się: 75-573 Koszalin, ul. Szymanowskiego 14, III piętro, odbędzie się

 

DRUGA LICYTACJA

 

1/2 i 1/2 niewydzielonej części nieruchomości stanowiącej: działka gruntu nr 27/8 – grunt orny, pow. 0,2677 ha,

położonej: 75-810 Koszalin, ul. Wrzosów-Połczyńska,

dla której Sąd Rejonowy w Koszalinie VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr KW KO1K/00080182/7.

 

Suma oszacowania udziału w wysokości 1/2 niewydzielonej części nieruchomości wynosi 66 590,00 zł (całej nieruchomości: 133 180,00 zł), zaś cena wywołania udziału w wysokości  1/2 niewydzielonej części jest równa 1/2 sumy oszacowania i wynosi 33 295,00 zł (całej nieruchomości: 66 590,00 zł).

Licytant przystępujący do przetargu zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 1/10 sumy oszacowania, tj. 6 659,00w gotówce co do udziału w wys. 1/2 niewydzielonej części oraz w wysokości 13 318,00 zł co do całej nieruchomości.

Jeżeli nabywca nie wykonał w terminie warunków licytacji co do zapłaty ceny, traci rękojmię, a skutki przybicia wygasają. Z utraconej rękojmi pokrywa się koszty egzekucji związanej ze sprzedażą, a reszta wchodzi w skład sumy uzyskanej w egzekucji albo jeżeli egzekucja została umorzona jest przelewana na dochód Skarbu Państwa (art. 8671 kpc).

Licytacja odbywa się publicznie. W przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo, osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym oraz licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji. Stawienie się jednego licytanta wystarcza do odbycia przetargu.

Pełnomocnictwo do udziału w przetargu powinno być stwierdzone dokumentem z podpisem urzędowo poświadczonym, chyba że chodzi o pełnomocnictwo udzielone adwokatowi lub radcy prawnemu (art. 867 2 kpc).

Szczegółowych informacji udziela Komornik pod numerem tel. (94) 342 61 43

 

Miejsce: licytacji / przetargu / rozstrzygnięcia oferty:
Ulica:
Miasto:
Województwo:
Położenie przedmiotu sprzedaży:
Ulica:
Miasto:
Województwo: zachodniopomorskie

samochody poleasingowesamochody poleasingowe
samochody poleasingowe
Praca   Polityka prywatności   Informacje prawne  Cookies

licytacje komornicze

  www.ikomornik.pl
Copyright © Dawro 2013. Wszelkie prawa zastrzeżone