strona główna     strona główna
wyszukiwarka zaawansowana szukaj
Komornik Sądowy przy SR w Oświęcimiu Waldemar Gajkowski Kancelaria Komornicza w Oświęcimiu
Zabudowana nieruchomość
(nieruchomości - działki)

LICYTACJA ZAKOŃCZONA

Podstawowe informacje:
Data: 2015-10-12
Godzina: 14:00:00
Przedmiot sprzedaży: Zabudowana nieruchomość
Cena wywoławcza: 422 333,33
Forma sprzedaży: II licytacja
KM: 1058/06
Opis:

 

 

OBWIESZCZENIE

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Oświęcimiu Waldemar Gajkowski Kancelaria Komornicza w Oświęcimiu zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 983 kpc, że w dniu

 

12 października 2015 r. o godz. 14:00

 

w Wydziale I Cywilnym Sądu Rejonowego w Oświęcimiu, ul. Rynek Główny 14, 32-600 Oświęcim, sala 205, odbędzie się:

 

DRUGA LICYTACJA

 

nieruchomości położonej w miejscowości Poręba Wielka, Tyszkiewicza, stanowiącej własność dłużnika: (…), posiadającej założoną księgę wieczystą w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Oświęcimiu nr KR1E/00017110/0, oznaczonej jako: nieruchomość gruntowa zabudowana, opisanej jako nieruchomość gruntowa zabudowana budynkiem mieszkalnym położona przy ul. Tyszkiewicza w obrębie 10 Poręba Wielka, gm. Oświęcim, powiat oświęcimski, woj. małopolskie. Działka nr 883/11 o pow. 31a 24m 2, działka nr 1021/18 o pow. 48a 40 m2, działka nr 1023/124 o pow. 27a 76 m2, działka nr 1039/18 o pow. 1a 72 m2. Działka nr 883/11 zabudowana budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym. Budynek parterowy, z poddaszem użytkowym. Budynek na rzucie w kształcie regularnym, w stanie surowym zamkniętym, o pow. uż. 310 38 m2. Pozostałe działki niezabudowane położone w terenach pastwisk i łąk.

 

Nieruchomość oszacowana jest na kwotę: 633 500,00 zł.

Cena wywołania w powyższej licytacji wynosi: 422 333,33 zł (2/3 ceny oszacowania).

Wysokość rękojmi wynosi: 63 350,00 zł (10% ceny oszacowania nieruchomości).

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w podanej wysokości:

- na rachunek bankowy komornika najpóźniej do dnia poprzedzającego licytację, tj. do dnia (9.10.2015 r.), przy czym decyduje data faktycznego wpływu rękojmi na rachunek bankowy komornika (data uznania rachunku bankowego komornika),

- w gotówce w kasie kancelarii do dnia licytacji – tj. do dnia (12.10.2015 r.) do godziny (13:00).

 

Nieruchomość tę można oglądać codziennie od dnia wywieszenia niniejszego obwieszczenia zaś elaborat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w biurze komornika.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia na własność na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeśli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie spod egzekucji tej nieruchomości lub innych przedmiotów razem z nią zajętych.

Użytkowanie służebności i praw użytkownika, jeśli nie są ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji nie będą uwzględniane w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzaniu własności.

 

Dodatkowe informacje pod nr tel. (33) 845 14 83

 

 

Miejsce: licytacji / przetargu / rozstrzygnięcia oferty:
Ulica:
Miasto:
Województwo:
Położenie przedmiotu sprzedaży:
Ulica: Tyszkiewicza
Miasto: Poręba Wielka
Województwo: małopolskie

samochody poleasingowesamochody poleasingowe
samochody poleasingowe
Praca   Polityka prywatności   Informacje prawne  Cookies

licytacje komornicze

  www.ikomornik.pl
Copyright © Dawro 2013. Wszelkie prawa zastrzeżone