strona główna     strona główna
wyszukiwarka zaawansowana szukaj
Komornik Sądowy przy SR Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu Piotr Winter
Nieruchomość zabudowana
(nieruchomości - działki)

LICYTACJA ZAKOŃCZONA

Podstawowe informacje:
Data: 2015-07-30
Godzina: 09:00:00
Przedmiot sprzedaży: Nieruchomość zabudowana
Cena wywoławcza: 355 511,25
Forma sprzedaży: I licytacja
KM: 85/09
Opis:

 

 

OBWIESZCZENIE O TERMINIE DWÓCH LICYTACJI  NIERUCHOMOŚCI

(udział 1/3 części oraz udział 2/3 części)

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu Piotr Winter, ul. Wiśniowa 12, działając na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu

 

30 lipca 2015 r.

 

w sali 106 Sądu Rejonowego Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, ul. Szyperska 14, odbędą się dwie licytacje nieruchomości stanowiące współwłasność dłużników, i tak:

 

o godzinie  9:00 (wadium godz. 8:40) odbędzie się

 

PIERWSZA LICYTACJA

 

udziału dłużnika Piotra Jaworskiego wynoszącego 1/3 części w prawie własności nieruchomości położonej w Swarzędzu przy ul. Żwirki i Wigury 22, działka nr 321 o łącznej pow. 1 331 m2 , dla której Sąd Rejonowy VI Wydział Ksiąg Wieczystych w Poznaniu prowadzi księgę wieczystą o nr KW PO2P/00017989/9 oraz

 

o godzinie 9:15 (wadium godz. 8:40) odbędzie się

 

PIERWSZA LICYTACJA

 

udziału Beaty Jaworskiej i Piotra Jaworskiego wynoszącego 2/3 części w prawie własności nieruchomości położonej w Swarzędzu przy ul. Żwirki i Wigury 22, działka nr 321 o łącznej pow. 1 331m2, dla której  Sąd Rejonowy VI Wydział Ksiąg Wieczystych w Poznaniu prowadzi księgę wieczystą o nr KW PO2P/00017989/9.

Przedmiotowa nieruchomość zabudowana jest budynkiem jednorodzinnym.

 

Wartość rynkowa całej nieruchomości wynosi: 1 422 044,00 zł

W tym:

- wartość rynkowa budynków – 1 004 377,00 zł

- wartość rynkowa prawa własności działki – 417 667,00 zł

 

Udział (…) do 1/3 części wynosi – 474 015,00 zł

Cena wywołania (3/4 wartości) udziału (…) wynosi – 355 511,25 zł

 

Udział (…) do 2/3 części wynosi – 948 029,00 zł

Cena wywołania (3/4 wartości) udziału (…) wynosi – 711 021,75 zł

 

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć Komornikowi rękojmię od godziny 8:40 w sali nr 106 Sądu Rejonowego Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu Wydział II Cywilny, ul. Szyperska 14, 61-754 Poznań w wysokości i tak, do udziału (…) wynoszącego 1/3 części w wysokości 47 401,50 zł oraz do udziału (…) wynoszącego 2/3 części w wysokości 94 802,90

. Rękojmia powinna być złożona w gotówce przed rozpoczęciem licytacji bądź poprzez wpłacenie jej na konto komornika w BZ WBK SA 10 Oddział w Poznaniu nr 40 1090 2734 0000 0001 0239 5771 z zastrzeżeniem, iż środki z tytułu rękojmi muszą wpłynąć na konto komornika przed dniem licytacji.

Nieruchomość tę można oglądać w ciągu dwóch tygodni przed licytacją w dni powszednie, w godz. 10:00-15:00 od dnia wywieszenia niniejszego obwieszczenia, zaś operat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w biurze komornika w dni powszednie w godz. 10:00-15:00.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia na własność na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeśli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie spod egzekucji tej nieruchomości lub innych przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie służebności i praw dożywotnika, jeśli nie są ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji nie będą uwzględniane w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzaniu własności.

Zastrzega się prawo odwołania licytacji bez podania przyczyn.

 

Miejsce: licytacji / przetargu / rozstrzygnięcia oferty:
Ulica:
Miasto:
Województwo:
Położenie przedmiotu sprzedaży:
Ulica: Żwirki i Wigury
Miasto: Swarzędz
Województwo: wielkopolskie

samochody poleasingowesamochody poleasingowe
samochody poleasingowe
Praca   Polityka prywatności   Informacje prawne  Cookies

licytacje komornicze

  www.ikomornik.pl
Copyright © Dawro 2013. Wszelkie prawa zastrzeżone