strona główna     strona główna
wyszukiwarka zaawansowana szukaj
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Jeleniej Górze Remigiusz Wierzbicki
Nieruchomość gruntowa zabudowana, lokal mieszkalny i działka     
(nieruchomości - działki)

LICYTACJA ZAKOŃCZONA

Podstawowe informacje:
Data: 2015-08-20
Godzina: 10:00:00
Przedmiot sprzedaży: Nieruchomość gruntowa zabudowana, lokal mieszkalny i działka     
Cena wywoławcza: 10 230,00
Forma sprzedaży: I licytacja
KM: 178/14
Opis:

 

 

OBWIESZCZENIE

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Jeleniej Górze Remigiusz Wierzbicki zawiadamia na  podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że w dniu

 

20 sierpnia 2015 r. o godz. 10:00

 

w Sądzie Rejonowym w Kamiennej Górze przy Alei Wojska Polskiego 36 w sali nr 36 odbędzie się

 

PIERWSZA LICYTACJA NIERUCHOMOŚCI

 

Przedmiotem licytacji są:

1. Działka gruntu o numerze ewidencyjnym 139/6 położona w miejscowości Bolków przy ul. Kolejowej, zabudowana budynkiem mieszkalnym wielorodzinnym o charakterze pensjonatowym. Nieruchomość objęta jest księgą wieczystą w Sądzie Rejonowym w Kamiennej Górze pod numerem JG1K/00010143/6. Współwłaścicielami tej nieruchomości w udziałach po 1/3 są dłużnicy egzekwowani (…).

Nieruchomość oszacowana jest na kwotę 454 300,00 zł.

Cena wywołania wynosi 3/4 wartości oszacowania, tj. kwotę 340 725,00 zł. Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości, tj. 45 430,00 zł.

2. Lokal mieszkalny nr 1 położony w Bolkowie przy ul. Kolejowej 22A. Nieruchomość lokalowa objęta jest księgą wieczystą w Sądzie Rejonowym w Kamiennej Górze pod numerem JG1K/00007879/0. Wraz z własnością lokalu związany jest udział w wynoszący 1/3 w prawie własności części wspólnych  budynku i w prawie użytkowania wieczystego gruntu do dnia 12.06.2063 r. objętych księgą wieczystą pod numerem KW 8810 oraz 38% we wspólnych częściach budynku mieszkalnego, pralni, maglu i śmietnika opisanych w dziale I-O pod numerem 1 WU w KW 8810. Współwłaścicielami tej nieruchomości w udziałach po 1/3 są dłużnicy egzekwowani (…).

Nieruchomość oszacowana jest na kwotę 93 420,00 zł.

Cena wywołania wynosi 3/4 wartości oszacowania, tj. kwotę 70 065,00 zł. Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości, tj. 9 342,00 zł.

3. Działka niezabudowana nr 139/3 położona w miejscowości Bolków o powierzchni 0,0296 ha. Nieruchomość objęta jest księgą wieczystą w Sądzie Rejonowym w Kamiennej Górze pod numerem JG1K/00013907/1. Współwłaścicielami tej nieruchomości w udziałach po 1/3 są dłużnicy egzekwowani (…).

Nieruchomość oszacowana jest na kwotę 13 640,00 zł.

Cena wywołania wynosi 3/4 wartości oszacowania, tj. kwotę 10 230,00 zł. Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości, tj. 1 364,00 zł.

Rękojmię należy uiścić   najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg w gotówce lub na rachunek bankowy komornika w  PKO BP S.A. (SWIFT: BPKOPLPW) nr 03 1020 5226 0000 6002 0459 3556.  Przez złożenie rękojmi na rachunek bankowy rozumie się jej wpływ na rachunek komornika.

Szczegółowych informacji udziela komornik pod numerem tel. (75) 641 07 47

 

Miejsce: licytacji / przetargu / rozstrzygnięcia oferty:
Ulica:
Miasto:
Województwo:
Położenie przedmiotu sprzedaży:
Ulica: Kolejowa
Miasto: Bolków
Województwo: dolnośląskie

samochody poleasingowesamochody poleasingowe
samochody poleasingowe
Praca   Polityka prywatności   Informacje prawne  Cookies

licytacje komornicze

  www.ikomornik.pl
Copyright © Dawro 2013. Wszelkie prawa zastrzeżone