strona główna     strona główna
wyszukiwarka zaawansowana szukaj
Komornik Sądowy przy SR w Końskich Jolanta Kołaczkiewicz
Nieruchomość
(nieruchomości - działki)

LICYTACJA ZAKOŃCZONA

Podstawowe informacje:
Data: 2015-07-13
Godzina: 10:00:00
Przedmiot sprzedaży: Nieruchomość
Cena wywoławcza: 4 556,00
Forma sprzedaży: II licytacja
KM: 433/13
Opis:

 

 

OBWIESZCZENIE

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Końskich mgr Jolanta Kołaczkiewicz na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc zawiadamia, że w dniu

 

13 lipca 2015 r. o godz. 10:00

 

w Sądzie Rejonowym w Końskich przy ul. Iwo Odrowąża 5, odbędzie się

 

DRUGA LICYTACJA

 

nieruchomości położonej w obrębie Bernów, gmina Gowarczów, powiat konecki, woj. świętokrzyskie, dla której prowadzona jest księga wieczysta KI1K/00022603/2.

- działka nr 61/1 o pow. 0,2000 ha oszacowana jest na kwotę: 168 999,00 zł, cena wywołania: 112 666,00 zł, rękojmia: 16 900,00 zł;

- działka nr 61/3 o pow. 1,3600 ha oszacowana jest na kwotę: 14 552,00 zł, cena wywołania: 9 702,00 zł, rękojmia: 1 455,00 zł;

- działka nr 61/4 o pow. 5,3500 ha oszacowana jest na kwotę: 211 427,00 zł, cena wywołania: 140 952,00 zł, rękojmia: 21 143,00 zł;

- działka nr 65 o pow. 0,6700 ha oszacowana jest na kwotę: 6 834,00 zł, cena wywołania: 4 556,00 zł, rękojmia: 684,00 zł;

 

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w gotówce w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Rękojmia może być również złożona w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi albo w inny wskazany przez komornika sposób.

Nieruchomość można oglądać przez okres 7 dni poprzedzających licytację, operat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w kancelarii komornika, operat szacunkowy można przeglądać w godzinach urzędowania kancelarii od poniedziałku do piątku w godz. 7:30-15:30.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeśli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie służebności i prawa dożywotnika, jeśli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględniane w dalszym toku postępowania i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzaniu własności.

 

Szczegółowych informacji udziela Komornik pod numerem tel. (41) 372 38 79

 

Miejsce: licytacji / przetargu / rozstrzygnięcia oferty:
Ulica:
Miasto:
Województwo:
Położenie przedmiotu sprzedaży:
Ulica:
Miasto: Bernów
Województwo: świętokrzyskie

samochody poleasingowesamochody poleasingowe
samochody poleasingowe
Praca   Polityka prywatności   Informacje prawne  Cookies

licytacje komornicze

  www.ikomornik.pl
Copyright © Dawro 2013. Wszelkie prawa zastrzeżone