strona główna     strona główna
wyszukiwarka zaawansowana szukaj
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Trzebnicy Agnieszka Kołodziej
Nieruchomości  
(nieruchomości - działki)

LICYTACJA ZAKOŃCZONA

Podstawowe informacje:
Data: 2015-08-25
Godzina: 14:00:00
Przedmiot sprzedaży: Nieruchomości  
Cena wywoławcza: 36 245,25
Forma sprzedaży: I licytacja
KM: 1241/13
Opis:

 

 

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI
NR WR1M/00028199/5

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Trzebnicy Agnieszka Kołodziej (od 1.07.2015 r. przy Sądzie Rejonowym w Miliczu) (tel.: (71) 384 03 99, fax (71) 38316 13) na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu

 

25 sierpnia 2015 r. o godz.: 14:30

 

w budynku Sądu Rejonowego w Trzebnicy Zamiejscowy Wydział zs. w Miliczu (od 1.07.2015 r. Sąd Rejonowy w Miliczu), ul. J. Piłsudskiego 10, w sali nr 19, odbędzie się:

 

PIERWSZA LICYTACJA

 

nieruchomości stanowiącej nieruchomość gruntową niezabudowaną o łącznej pow. 0,9700 ha:

- dz. nr 85/1 – pastwiska trwałe – PsVI o pow. 0,73 ha, lasy – LsV o pow. 0,01 ha; zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego przeznaczona jest pod: RM – teren zabudowy zagrodowej, RZ – teren łąk i pastwisk, ZL1; ZL2 – tereny lasów i dolesień, KDW – teren drogi wewnętrznej, leży w strefie ochrony zabytków archeologicznych, znajduje się w zasięgu projektowanego – potencjalnego specjalnego obszaru ochrony siedlisk Natura 2000 „Ostoja nad Baryczą” oraz w zasięgu Parku Krajobrazowego „Dolina Baryczy”.

- dz. nr 85/2 – łąki trwałe – ŁV o pow. 0,20 ha; zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego przeznaczenie – RZ-7 – podstawowe – łąki, pastwiska; uzupełniające – sieci infrastruktury technicznej oraz związane z nimi urządzenia, KD-1a – ulica dojazdowa.

- dz. nr 86 – pastwiska trwałe – PsVI o pow. 0,03 ha; całkowicie zakrzewiona i zadrzewiona; granicą działki jest dopływ rzeki Tążyna; zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego przeznaczenie RZ-3 – podstawowe – łąki, pastwiska; uzupełniające – sieci infrastruktury technicznej oraz związane z nimi urządzenia.

Działka nr 85/2 posiada bezpośredni dostęp do drogi publicznej asfaltowej, natomiast działki 85/1 i 86 posiadają dostęp do drogi gruntowej nieutwardzonej. Sąsiedztwo to: nieruchomości gruntowe stanowiące łąki, pastwiska, nieruchomości leśne oraz nieruchomości gruntowe zabudowane budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi oraz budynkami gospodarczymi,

położonej: Pierstnica, gmina Krośnice, dla której: Sąd Rejonowy w Trzebnicy VIII Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych zs. w Miliczu (od 1.07.2015 r. Sąd Rejonowy w Miliczu IV Wydział Ksiąg Wieczystych) prowadzi księgę wieczystą o numerze WR1M/00028199/5.

 

Suma oszacowania wynosi 48 327,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 oszacowania i wynosi 36 245,25 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmie w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 4 832,70 zł, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. Rękojmia może być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmie można uiścić także na konto komornika (podając sygn. akt KM 1241/13):

PKO BP SA O. Oleśnica 93 1020 5297 0000 1802 0000 3335.

Zgodnie z przepisem art. 976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby,

które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.

Szczegółowych informacji udziela Komornik pod nr tel. (71) 384 03 99

 

Miejsce: licytacji / przetargu / rozstrzygnięcia oferty:
Ulica:
Miasto:
Województwo:
Położenie przedmiotu sprzedaży:
Ulica:
Miasto: Pierstnica 
Województwo: dolnośląskie

samochody poleasingowesamochody poleasingowe
samochody poleasingowe
Praca   Polityka prywatności   Informacje prawne  Cookies

licytacje komornicze

  www.ikomornik.pl
Copyright © Dawro 2013. Wszelkie prawa zastrzeżone